Aktüel Arkeoloji’ye göre, kölelik günümüzde de devam ediyor!

Aktüel Arkeoloji Dergisi, “Medeniyetin Şafağında Efendiler ve Köleler” başlıklı 55. sayısında, insanlık tarihinin en büyük görünmez kahramanı köleleri mercek altına alarak, bu olgunun günümüzde de devam ettiğine değiniyor. Dergide, Neolitik Çağ’ın sonunda ortaya çıkmaya başlayan köleliğin, yarattığı karşılıksız emek gücüyle 20. yüzyılın ortasına kadar sürdüğü belirtiliyor. Savaşların yarattığı göçlerin sebep ve sonuçları arasında yer alan köleliğin, 21. yüzyılda Ortadoğu’da gelişen durumlar ve IŞİD vahşetinin uygulamalarıyla yeniden gündeme geldiği okuyuculara aktarılıyor.

Son sayıda, Mısır piramitlerinden Assurluların anıtsal yapılarına, Roma’nın bugün dünyaya bıraktığı devasa mirasa, antik dönem uygarlıklarının felsefesinden edebiyatına, mitolojisinden sanatına kadar insan elinin değdiği her şeyin yaratılışının, kölelerin varlığı ve gücüyle gerçekleştirildiğinden bahsediliyor. Ayrıca, ekonomide yarattığı karşılıksız değere rağmen, köleliğin tarih karşısında nasıl yok olup gittiği anlatılıyor. Antik Yakın Doğu’da, Antik Yunan’da, Karadeniz’de, Roma’da ve Hıristiyanlık döneminde devam eden kölelik olgusu, derginin sayfaları arasında inceleniyor.

Aktüel Arkeoloji’nin, uygarlık bilincinin arkeolojik kanıtlar üzerinden anlaşılmasına olanak sunmak amacıyla hazırladığı “Savaş”, “Göç” ve “Kölelik” konulu sayılardan oluşan üçleme, antik çağ ile günümüz arasında bağ kurmaya yardımcı oluyor.

Arkeoloji, mitoloji, tarih, sanat tarihi, kültür alanlarında seçilen özel çalışmaları; güncel, sade ve özgün bir dille okuyucuya anlatmayı benimseyen Aktüel Arkeoloji, ilk kez Temmuz 2007’de okuyucularla buluştu. Yılda yaklaşık 1.000 arkeolojik kazının yapıldığı Anadolu’yu odak alan dergi, Türkiye’nin bağımsız yayınlanan önemli yayınlarından biri olarak okurlarını sınırsız bir serüvenin tarihsel yolculuğuna çıkarıyor.


www.aktuelarkeoloji.com.tr
Facebook: AktuelArkeoloji
Twitter: @AktuelArkeoloji
Instagram: aktuelarkeoloji