Garanti Bankası, aile içi şiddete karşı çalışmalarını, Birleşmiş Milletler oturumunda anlattı

Garanti Bankası, aile içi şiddete karşı İnsan Kaynakları biriminin koordinasyonunda Garantililer için yürüttüğü çalışmaları, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (UN CSW) 62. oturumunda, “Türkiye’den İyi Uygulama Örneği” olarak sundu. Bankanın “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi kapsamında yaptığı çalışmalar, 19 Mart 2018’de New York’ta düzenlenen oturumda paylaşıldı. Proje; Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD işbirliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirildi. “Özel Sektör: Cinsiyet Eşitliğinde Değişim Elçisi” başlıklı oturumda; 2017 sonuna kadar, 81 ildeki 18 bin Garantilinin, bankanın proje kapsamında hazırladığı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini aldığı belirtildi.

Garanti, 2016 yılının Ağustos ayında başlattığı “Aile İçi Şiddet Platformu” kapsamında devreye aldığı telefon destek hattıyla, çalışanlarına psikolojik ve hukuki destek veriyor. Banka halen, Aile İçi Şiddet Platformu’nda Garantililere yönelik 3 ana çalışma yürütüyor. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri”, “Aile İçi Şiddet Hattı” ve “Aile İçi Şiddet Yaklaşımı” başlıklı çalışmalar, kadın erkek ayrımı olmaksızın tüm Garantililer tarafından olumlu karşılanıyor ve destekleniyor. “Aile İçi Şiddet Yaklaşımı” dokümanıyla, bankanın aile içi şiddeti yaşayan çalışanları için geliştirdiği mekanizmalar ve politikaları paylaşılıyor. “Aile İçi Şiddet Hattı”nı ise aile içi şiddet konusunda desteğe ihtiyacı olan çalışanların yanı sıra çalışma arkadaşlarının aile içi şiddete maruz kaldığını fark eden Garantililer de arayabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün, “Araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye’de beyaz yakalı kadın çalışanların %75’i, şiddetin en az bir türüne maruz kalıyor. Her 10 kadından 4’ü, hayatının bir döneminde, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve ısrarlı takip türü şiddetten en az biriyle karşılaşıyor. Çalışan kadınların %40’ı psikolojik-duygusal, %35’i sosyal, %17’si ekonomik, %8’i ise fiziksel şiddete maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni Türkiye’de imzalayan ilk banka ve cinsiyet eşitliği ilkesinin benimsendiği bir kurum olarak, aile içi şiddeti, aile meselesi olarak değil; insan hakları meselesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları birimimizin Garanti çalışanlarına yönelik uygulamalarıyla, ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne ilk destek veren şirketler arasında yer aldık. Kadınlara yönelik çalışmaları önemseyen, uluslararası pek çok cinsiyet eşitliği platformuna katılan bir kurum olarak, ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.