Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler’in “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” Yıllık Toplantısı’na katıldı.

Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) işbirliğiyle New York’ta gerçekleştirilen “Kadının Güçlenmesi Prensipleri 2017 Yıllık Toplantısı”nda, kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı. Dünya genelinde Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan şirketler ve kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımıyla her yıl Mart ayında düzenlenen toplantıda, Garanti Bankası’nı Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin temsil etti.  

Ebru Dildar Edin, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 61. oturumunda, WEPs Cinsiyet Eştiliği Analizi Aracı (Gender GapTool) projesinin lansmanında konuştu. Cinsiyet Eşitliği Analizi Aracı pilot çalışmasına katılan Garanti’nin projeyle ilgili görüşlerini paylaşan Edin, Ocak ayında duyurulan WEPs Uygulama Rehberi ile ilişkisinden bahsetti. Edin ayrıca, kadın konusunda uluslararası inisiyatifleri destekleyen ve uluslararası platformlarda deneyimlerini paylaşmaya önem veren Garanti’nin, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için insan kaynakları, müşteri ve toplum nezdinde yaptığı başarılı çalışmalarını aktardı.  

Ebru Dildar Edin projenin lansmanında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Garanti Bankası olarak, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesinin önemine inanıyoruz. Uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların ulusal olduğu kadar uluslararası platformlarda da yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunu başarmada WEPs Uygulama Rehberi ve WEPs Cinsiyet EşitliğiAnalizi Aracı gibi kaynakların rolü çok büyük. Kadın konusundaki uluslararası inisiyatifleri destekleyerek ve bu platformlarda deneyimlerimizi paylaşarak çalışmalarımızın yol gösterici boyutunu artırıyoruz. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı ortalama %52 iken, Garanti’de %57 seviyesinde bulunuyor. Üst yönetimde ortalama %13 olan kadın oranı; Garanti’de genel müdür, genel müdür yardımcısı ve koordinatör pozisyonları dikkate alındığında %26. 2015 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), Fırsat Eşitliği Modeli sertifikamız, adil ücretlendirme politikamız, üst yönetimdeki kadın oranını artırmak için kurduğumuz Kadın Yöneticiler Girişimi gibi uygulamalar ve Kadın Komitemizin çalışmalarıyla, Garanti Bankası’nda kadınların istihdama daha güçlü tutunmasını ve yükselmesini sağlayan birçok çalışma gerçekleştirdik. Kadın girişimcileri odağa aldığımız çalışmalarda 10 yılı geride bıraktık. Bir yıldan kısa sürede 50.000’i aşkın takipçiye ulaşan Kadınlar Platformu (KALP) adlı Facebook sayfası gibi başarılı uygulamalarımızla, kadınların iş yaşamında daha aktif yer almasına ve ekonomiye katkıda bulunmasına destek verdik. Bundan sonra da cinsiyet eşitliği konusunda öncü olmayı, daha çok kadına ulaşarak birçok kuruma örnek olmayı hedefliyoruz.”