Garanti Bankası, “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi”ne destek veriyor.

Garanti Bankası, KOBİ’leri desteklemek, ihtiyaç duydukları mentorluk ve eğitim imkânlarını sağlamak üzere, TÜSİAD ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) işbirliğiyle yürütülen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ne (BORGİP) destek veriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bölgelerarası kalkınmışlık farkının azaltılması amacıyla, iş ve yatırım potansiyeli ortaya çıkarılan KOBİ’lerin büyümesine destek olunacak. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi başta olmak üzere, Ankara-Samsun hattının doğusunda kalan illerde bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılmasını amaçlayan proje; sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkıda bulunacak. Böylece, illerimizin gelişmişlik seviyesi ülke çapında birbirine yaklaşacak ve aradaki farklar azalacak.

Bölge insanını, yerel firmaları ve girişimcileri odağına alacak proje; sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkıda bulunacak. BORGİP ile destekleyici, kolaylaştırıcı ve bölgelerdeki iş insanlarını buluşturan bir platform oluşturulacak. Proje kapsamında öncelikli 15 sektörde, 48 ilde, 20 ila 249 çalışanı bulunan imalat sanayisi şirketlerine mentorluk desteği verilecek.Yerel KOBİ’lere TÜSİAD ve TÜRKONFED üyesi firma temsilcileri deneyimleriyle yol gösterecek.

Projeyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Garanti Bankası olarak, ülkemizdeki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin büyümesini ve işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak faaliyetleri her zaman destekledik. Bu nedenle, KOBİ’lere, ihtiyaç duydukları yatırım finansmanı, mentorluk ve eğitim gibi imkânları sağlamak üzere, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nde (BORGİP), TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. BORGİP’in kapsadığı illerde, işletmelerin en büyük sorunu finansmana ulaşmak. 2006 yılında, ülkemizdeki tüm bankalar, BORGİP’in kapsadığı illerde toplam 29 milyar TL kredi kullandırdı.  2016’ya gelindiğinde bölgede kullandırılan kredi hacmi 272 milyar TL’ye ulaştı. Kullandırılan kredi miktarı yaklaşık 10 katına çıkmış olmasına karşın, bu miktar toplam kredilerin sadece %17’sine denk gelmekte. Gelir ve refah düzeyinin artmasında kilit rol oynayacak projenin yatırım ve işbirliği fırsatlarını artırarak gerçekçi ve kalıcı çözümlere ulaşmak için bölgedeki KOBİ’lere ve girişimcilere önemli fırsatlar sunacağını öngörüyoruz. BORGİP’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak Türkiye çapına yayılmasını diliyoruz” dedi.