Garanti Bankası, Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın kurucuları arasında…

Garanti Bankası, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Entegre Raporlama Türkiye Ağı”nın (ERTA) kurucu üyelerinden biri oldu. Ülkemizde “entegre düşünce” ve “entegre raporlama” yaklaşımları hakkında farkındalık yaratmak, şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla kurulan ERTA, 15 Şubat Çarşamba günü Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle faaliyetlerine başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Bir kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede yarattığı finansal ve finansal olmayan toplam değeri belgeleyen entegre raporlamanın, Türkiye’deki şirketler tarafından benimsenmesini önemsiyoruz.” dedi.  

Fuat Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Entegre düşünceyi tüm faaliyetlerinin ve değer zincirinin bir parçası haline getiren Bankamız, uzun yıllardır gerek Faaliyet Raporlarını gerekse öncülük ettiği Sürdürülebilirlik Raporlarını bu bakış açısıyla hazırladı. İş modelimiz ve karar alma süreçlerimizle yarattığımız sorumlu, uzun vadeli ve sürdürülebilir değeri paydaşlarımıza daha iyi anlatmayı hedefliyoruz. 2014 yılında pilot programına katıldığımız ve günümüzde İş Ağı Üyesi olarak yer almaya devam ettiğimiz Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council) kapsamında, geleceğin raporlama standartlarının takipçisiyiz. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın, entegre düşünce ve entegre raporlamanın Türkiye’de yaygınlaşmasına yönelik yapacağı çalışmaların, şirketlerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”  

Erbil konuşmasını, “Türkiye’de entegre raporlama yapan şirket sayısı çoğaldıkça, finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesi de artacak. Paydaşlar, sürdürülebilir değer yaratımının iş modellerine entegre edildiğini görecek, kurumsal raporlama daha bütüncül ve verimli bir yaklaşıma kavuşacak. Şirketler gelecek vizyonlarını daha iyi aktaracak, sermayedarlar açısından hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğeleri güçlenecek. Garanti olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm şirketlerle paylaşarak, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz.” sözleriyle sonlandırdı.