Garanti Bankası, ilk “Entegre Faaliyet Raporu”nu yayınladı.

 

Garanti Bankası 2017 yılı toplam değer yaratımını, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi kapsamında, entegre faaliyet raporu olarak yayınlayan Türkiye’deki ilk ve tek mevduat bankası  oldu. Tüm paydaşlarının öncelikli konularını iş modeline yansıtarak, stratejik önceliklerini şekillendiren Garanti, Entegre Faaliyet Raporu’nda bu öncelikler kapsamında gerçekleşen 2017 yılı performans göstergelerini açıklarken, gelecek öngörülerini de paylaştı. Garanti, iş modelini entegre düşünce ile nasıl yapılandırdığını, etkin kurumsal yönetişim ve risk yönetimi ile bugün ve gelecekteki risk ve fırsatları nasıl yönettiğini anlatırken, uzun vadeli değer yaratmak üzere sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yaptığı katkıyı, tüm paydaşlarına şeffaf ve anlaşılır bir şekilde aktardı. Garanti ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) entegre rapora özel oluşturduğu yeni alana Entegre Faaliyet Raporu’nu yükleyen Türkiye’deki ilk kurum oldu.

 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Yaptığımız her işte yolumuza uluslararası platformlarda dünya çapında en iyiler arasında yer almak üzere devam ediyoruz. Performansımızı, hiçbir zaman yarattığımız salt finansal değerle sınırlandırmadık. Çevresel, sosyal ve yönetimsel riskleri yönetiyor ve tüm paydaşlarımız için yarattığımız değeri ölçümlüyoruz. Yarattığımız etkinin farkında ve sorumluluğunda, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışıyoruz. İş modelimizi, faaliyetlerimizi entegre düşünce bağlantısıyla şekillendiriyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Kadının Güçlenmesi Prensipleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Çevre Programı Finans Girişimi ile Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, Küresel Raporlama İnisiyatifi, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi, CDP İklim ve Su Programları gibi pek çok uluslararası inisiyatifte öncü olarak yerimizi alıyor, ilkelere imzacı olup standartları uyguluyoruz. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımızla, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endekslerinin yanı sıra FTSE4Good Endeksi’ndeyiz. Garanti, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Türkiye’den tek banka olarak, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye’den tek kurum olarak, CDP 2017 Su Programı A Listesi’nde ise dünyadaki tek finansal kurum olarak yer alıyor. Bütüncül değer yaratımı yaklaşımıyla, güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensipleriyle yolumuzda ilerliyoruz. Tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzla, şeffaflığı yükümlülüğün ötesinde görerek iletişimimizin merkezine koyuyoruz. Garanti’nin başarısının temelinde, tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güven yatıyor. Dönüşümün öncüsü olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.