Garanti’nin kurumsal yönetim alanındaki üstün başarısına TKYD’den ödül

Garanti Bankası, kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyuma verdiği önem doğrultusunda, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), “Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket” ödülünü aldı. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne genel uyum notunu 9,51’e yükselten Garanti, Yönetim Kurulu kategorisinde aldığı 10 üzerinden 9,66 derecelendirmesiyle Türkiye’deki en yüksek notu alarak bu ödüle hak kazandı. TKYD tarafından 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde verilen ödül, Garanti adına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yurdum’a takdim edildi.

 

Garanti, JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında derecelendiriliyor. Yönetim Kurulu kategorisinde yapılan değerlendirmede Garanti; iç denetim faaliyetlerindeki yüksek etkinlik, kapsamlı ve etkili risk yönetim sistemi, eğitim ve deneyim bakımından yüksek nitelikli üyelerden oluşan etkin Yönetim Kurulu ile 9,66 notunu aldı.

 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti'nin kurumsal yönetişim yaklaşımı, yasal uyum ve gereklilik olmanın ötesinde Garanti kültürünün ayrılmaz bir parçası ve sürdürülebilir varlığının güvencesi. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum alanında yüksek performans göstermekten mutluluk duyuyoruz . Garanti'nin kurumsal kültürü, güven, vazgeçilmez değerleri olan dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri, tüm paydaşlarına olan bağlılığı ve sorumluluğu, Garanti'nin sağlam yönetim yapısını şekillendiriyor. Etkimizin ve yarattığımız değerin bankacılıkla sınırlı olmadığının bilinciyle, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir kalkınma odağımızla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.