Müşterilerin tercihi Garanti’den ekonomiye 286 milyar TL katkı.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 356 milyar 331 milyon 667 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 285 milyar 548 milyon 679 bin TL’ye yükseldi. Garanti’nin 2017 yılındaki net kârı, 6 milyar 387 milyon 974 bin TL olarak gerçekleşirken, özkaynak kârlılığı %16,6, aktif kârlılığı ise %1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil, “2017 yılını ekonomiye, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza kattığımız değeri artırarak başarıyla tamamladık. Güçlü sermayemizle, aktiflerimizi müşteri odaklı büyüttük. 491 bin kişiyi ev sahibi, 385 bin kişiyi otomobil sahibi yaparken, 1 milyon kişiye ihtiyaç kredisiyle destek olduk. Bireysel bankacılık alanında özel bankalar arasında sektör liderliğimizi sürdürdük. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini stratejik önceliğimiz olarak iş modelimizin temelinde tutarak, Net Tavsiye Skoru araştırmasında rakip özel bankalar arasında birinci olduk. Odağımıza verimlilik, dijitalleşme ve sürekli gelişimi alarak ürün ve hizmetlerimizi tasarlıyor, değişim ve dönüşüme liderlik etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, çalışanlarımızın donanımlarını artıran yeni hizmet modelimizle, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir değer yaratmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Garanti Bankası’nın uluslararası platformlarda kazandığı başarılara değinen Erbil; “World Finance Magazine tarafından ‘Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası’ Forrester Research tarafından ‘İnternet bankacılığında Avrupa’da en iyi ikinci banka’ seçildik. Bu sonuçlara, müşterilerimizi dinleyerek, ihtiyaç ve beklentilerini sürekli analiz ederek, çalışanlarımızı güçlendirerek, hizmetlerimizi ve iş modelimizi geleceğe hazırlayarak ulaştık. Bunun ötesinde, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. CDP İklim Değişikliği Programı’nda Türkiye’deki liderliğimizi korurken, CDP Su Programı’nda dünya genelinde A Listesine giren tek finans kuruluşu olduk. Bu başarıların itici gücü olan çalışma arkadaşlarıma; bize inanan, güvenen ve bu yolda bizimle yürüyen müşterilerimize, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

 

 

Garanti Bankası’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2017)

 

 

Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr*

12.080,0 milyon TL

 

Nakdi Krediler

229.353,3 milyon TL

 

 

Vergi Öncesi Kâr

8.349,4 milyon TL

 

Gayri Nakdi Krediler

56.195,4 milyon TL

 

 

Net Kâr

6.388,0 milyon TL

 

Toplam Aktifler

356.331,7 milyon TL

 

 

Mevduat

200.773,6 milyon TL

 

Özkaynaklar

41.606,0 milyon TL

 

             

  

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Net kâr 6 milyar 387 milyon 974 bin TL
 • Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 5 milyar 692 milyon TL karşılık ayrıldı.*
 • Aktif büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre, %14,2 artarak, 356 milyar 331 milyon 667 bin TL seviyesine ulaştı.
 • 31 Aralık 2017 itibarıyla aktif kârlılığı %1,9 seviyesine yükseldi.
 • Özkaynaklar, 2016 yılsonuna göre, %16,2 artarak, 41,6 milyar TL seviyesine ulaştı.
 • 31 Aralık 2017 itibarıyla özkaynak kârlılığı %16,6 seviyesine yükseldi.
 • Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 2016 yılsonuna göre, %10,9 artarak 285 milyar 548 milyon 679 bin TL’ye ulaştı.
 • Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla %11,1, %11,4 ve %10,9 seviyesinde gerçekleşti.
 • Bireysel konut kredileri pazar payı %13,1 seviyesinde ve kredi kartları dahil bireysel krediler pazar payı %14,1 seviyesinde gerçekleşti.
 • Müşteri mevduatı 2016 yılsonuna göre %14,3 artarak 199 milyar 147 milyon 738 bin TL’ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %11,2 seviyesine yükseldi.
 • Sermaye yeterliliği oranı %16,8 seviyesine yükseldi.
 • Takipteki krediler oranı %2,64 seviyesine geriledi.

 

*Kıdem tazminatı karşılığı ve elden çıkarılacak değer düşüş giderleri toplam provizyonlara dahil edilmiştir.

Garanti Bankası’nın 2017 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.