Sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Garanti’den ekonomiye 274 milyar TL katkı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2017 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 339 milyar 679 milyon 127 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 274 milyar 87 milyon 604 bin TL’ye yükseldi. Garanti’nin 2017’nın ilk dokuz aylık dönemindeki net kârı, 4 milyar 685 milyon 989 bin TL olarak gerçekleşirken Banka’nın özkaynak kârlılığı %17,4, aktif kârlılığı ise %2,0 seviyesinde gerçekleşti. 

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil; “Garanti, aldığı tüm aksiyonlarda yarattığı etkinin bilinci, geleceği şekillendiren ve sektöre öncülük eden bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştiren Garanti, 2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladı. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapısını korurken ekonomiye desteğini kesintisiz sürdürdü.” dedi. 

Risk ve fırsatların farkında, sorumlu bankacılar olmanın önemine değinen Erbil; “Türkiye’den tek şirket ve dünya genelinde 100 şirketten biri olarak, G-20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) oluşturduğu, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (TCFD) önerilerine destek vereceğimizi açıkladık. Bunun yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de gerek oluşturulmasında gerekse imzalanmasında öncü olduk. Yine bu dönemde EBRD ile imzaladığımız 5 yıl vadeli, 75 milyon Euro karşılığında yaklaşık 300 milyon TL tutarında finansman, Yeşil Mortgage kredilerinin yaygınlaşmasını ve çevre dostu binalarla gelecek nesillerin korunmasını amaçlıyor. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, bütün paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışıyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 3. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olduk. Kurucusu olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nden Özel Danışmanlık Statüsü aldı. Garanti’yi bankacılık sektöründe lider konuma taşıyan ve uluslararası platformlarda dönüşümün öncüleri olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

 

 

Garanti Bankası’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2017)

 

 

Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr*

8.491,9 milyon TL

 

Nakdi Krediler

220.205,4 milyon TL

 

 

Vergi Öncesi Kâr

6.104,8 milyon TL

 

Gayri Nakdi Krediler

53.882,3 milyon TL

 

 

Net Kâr

4.686,0 milyon TL

 

Toplam Aktifler

339.679,1 milyon TL

 

 

Mevduat

195.244,5 milyon TL

 

Özkaynaklar

39.825,0 milyon TL

 

             

 

 

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 

 • Net kâr 4 milyar 685 milyon 989 bin TL 
 • Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 3 milyar 805 milyon 951 bin TL karşılık ayrıldı.* 
 • Aktif büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre, %8,8 artarak, 339 milyar 679 milyon 127 bin TL seviyesine ulaştı. 
 • 30 Eylül 2017 itibarıyla aktif kârlılığı %2,0 seviyesinde gerçekleşti.** 
 • Özkaynaklar, 2016 yılsonuna göre, %11,3 artarak, 39,8 milyar TL seviyesine ulaştı. 
 • 30 Eylül 2017 itibarıyla özkaynak kârlılığı %17,4 seviyesine yükseldi.** 
 • Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 2016 yılsonuna göre, %6,4 artarak 274 milyar 87 milyon 604 bin TL’ye ulaştı. 
 • Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla %11,2, %11,7 ve %11,0 seviyesinde gerçekleşti. 
 • Konut kredileri pazar payı %13,2 seviyesinde ve kredi kartları dahil bireysel krediler pazar payı %14,1 seviyesinde gerçekleşti. 
 • Müşteri mevduatı 2016 yılsonuna göre %9,7 artarak 191 milyar 50 milyon 160 bin TL’ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %11,2 seviyesine yükseldi. 
 • Sermaye yeterliliği oranı %17,1 seviyesine ulaştı. 
 • Takipteki krediler oranı %2,82 seviyesinde gerçekleşti. 

*Kıdem tazminatı karşılığı ve elden çıkarılacak değer düşüş giderleri toplam provizyonlara dahil edilmiştir.

**Net kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (takipteki krediler portföyü satış geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri ve serbest karşılıkları) içermez. Garanti Bankası’nın 2017 yılı ilk 9 ayına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.