“İhracatta E-Dönüşüm Zirvesi”ne Logo Elektronik İmzası

Logo Yazılım İş Ortağı Gazi Bilişim ve Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen “İhracatta E-Dönüşüm Zirvesi”ne katılan Logo Elektronik (E-Logo) Genel Müdürü Başak Kural, firmaların e-dönüşüm süreçleri, e-fatura, e-defter ve e-arşiv kullanımı konularında bilgi verdi.

Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi ve E-Logo Genel Müdürü Başak Kural konuşmasında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği yasal düzenlemelerle başlatılan e-dönüşüm süreci ve getirilen yeni zorunlulukların elektronik fatura ve defterlerin iş hayatına entegrasyonunu önemli hale getirdiğini belirtti. Kural, “Logo olarak, devletin e-dönüşüm programını destekliyor ve belirlenen hedeflere ulaşmak için devletin adreslediği 9 stratejik adıma, teknolojimizle destek veriyoruz. E-dönüşüm çözümlerimizle, hızla değişen dünyada müşterilerimizin süreçlerini hızlandırarak, kolaylaştırarak, maliyetlerini azaltarak ve katma değerli bütünsel çözümler sunarak küresel dünyada rekabet güçlerini artırıyoruz. Türkiye e-dönüşüm sürecine kısa zaman önce başlamasına rağmen hızlı yol aldı, bunda yasal düzenlemelerin büyük etkisi oldu. Şimdi uygulamanın kapsamı daha da genişletiliyor. Bu sayede 2016 yılında ülkemize olan 500 Milyon TL tasarruf etkisinin katlanarak artacağını düşünüyoruz.” dedi.   

Sadece, mevzuat gereği katılımı zorunlu olan firmaların değil, fatura kesen tüm firmaların uygulamaları kullanmaya başlamasının öneminin altını çizen Kural, “Lider entegratör firma olarak, Türkiye için çok yeni olan bu süreçte, kurumların doğru şekilde bilgilendirilmesinin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Türkiye genelinde farklı illerde düzenleyeceğimiz toplantılarla, firmalara yol göstermeye ve destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.