En iyimser CEO’lar sağlık sektöründe…

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın sağlık sektörü sonuçları açıklandı. 25 ülkeden 63 sağlık sektörü CEO’sunun katıldığı araştırmaya göre sağlık sektöründeki değişim rüzgârlarına rağmen, CEO’lar gelecek konusunda diğer tüm sektörlerin üst düzey yöneticilerine göre çok daha iyimser beklentiler ortaya koyuyor. Araştırmaya göre geçen yıl sağlık sektörü CEO’larının sadece %23’ü küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünürken, bu oran geçen yıla kıyasla belirgin bir artış göstererek 2018’de %67’ye yükseldi. CEO’ların kendi sektörlerinin büyümesine ilişkin beklentileri ise aynı geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da son derece olumlu görünürken; CEO’ların %91’i şirketlerinde önümüzdeki 12 ay ve sonraki üç yıl boyunca gelir artışı beklediğini belirtiyor.

PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Ediz Günsel araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “21. Küresel CEO Araştırması’nın sağlık sektörü sonuçlarını incelediğimizde CEO’ların önlerindeki zorluklara rağmen oldukça iyimser oldukları görülüyor. Liderlerin yasal düzenlemelerden doğan baskılar ve hem sektör içinden hem de sektör dışından gelen rekabetin yanında paydaşların sosyal konulara daha fazla önem verilmesi taleplerini de değerlendirip ona göre aksiyonlar almaları gerekiyor. Sağlık hizmetlerinde artan talep ve yükselen bakım ücretleri şimdilik bazı şirketler için kârlı olabilir, ancak bu kârlılık ne yazık ki mevcut şartlar altında sürdürülebilir değil. Ayrıca, CEO’lar iş akışını sağlamanın yanı sıra siber tehditlerle de başa çıkabilecek doğru becerilere sahip iş gücünü çekebilmek için, çalışma şartlarını ve ortamlarını cazip hale getirmeyi hedeflemeli.” dedi.

Kârlılık ve dijitalleşme
Sağlık sektörü liderleri, 2018 yılında organik büyümeyi (%75) ve maliyetleri düşürmeyi (%68) kârlılıkları için başlıca etkenler olarak görüyor. Öte yandan kârlılık açısından anlaşmalar ve ortak girişimlerin sağlık sektörü CEO’ları için diğer sektör CEO’larından daha önemli olduğu görülüyor. Sağlık şirketleri üzerindeki dijitalleşme ve büyük veriden yararlanma baskısı göz önünde bulundurulduğunda, teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmalarının şaşırtıcı olmaktan çok biraz da zorunluluk olduğu ortaya çıkıyor.  

CEO’ların endişeleri: Aşırı düzenlemeler ve siber saldırlar…
Sağlık sektörü liderlerinin küresel ekonomiye ve kendi şirketlerine yönelik büyüme beklentileri umut vadetse de sektör; teknolojik değişim, siber tehditler, yeni rekabet türleri ve değişen yasal düzenleme baskısıyla karşı karşıya.

Sağlık sektöründe CEO’ların en büyük endişesi aşırı düzenlemeler. Katılımcıların %88’i aşırı düzenlemenin şirketlerinin büyümesine etkisi konusunda “endişeli” veya “çok endişeli” olduklarını söylüyor. Öte yandan güvenlik ihlalleri ve kötü amaçlı yazılım saldırıları gibi siber tehditler, sağlık sektörü CEO’larının %76’sının uykularını kaçırmaya devam ediyor. Şirketler için potansiyel olarak daha büyük zorluk ise yetenekli işgücünün kısıtlı olması. Zira sağlık sektörü CEO’larının %83’ü kilit becerilerin bulunabilirliği konusunda “biraz” veya “çok endişeli” olduklarını belirtiyor. Dünyanın her yerinde yaşlanan nüfusla birlikte artan sağlık hizmetleri ihtiyacına karşılık, birçok ülkede sağlık çalışanı eksikliği önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Sağlık sektörü CEO’larına önümüzdeki beş yıl içinde sektörleri açısından “yıkıcı” etkiye sahip trendler sorulduğunda, müşteri davranışı ve temel teknolojilerdeki değişimin ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. Katılımcıların %65’i ise doğrudan ve dolaylı rakiplerdeki artışın da yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor.

Sektöre özgü baskılar artıyor
Sektör açısından mevcut tehditlerin ve kapıda bekleyen dönüşümün yanı sıra, ankete göre sağlık sektörü CEO’ları bazı konular nedeniyle kendilerini diğer sektörlerin CEO’larına göre daha fazla baskı altında hissediyor. Örneğin, sağlık sektörü CEO’larının çoğu daha kısa sürede sonuç alma baskısının arttığı konusunda hemfikir. Ayrıca sağlık sektörü katılımcılarının %56’sı çalışanlarının ve müşterilerinin kendilerinden politik veya sosyal bir duruş sergilemelerini beklediğini belirtiyor. Hâlbuki bu konuda tüm sektör CEO’larının dâhil olduğu küresel ortalama sadece %38.

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Sağlık Sektörü sonuçlarına https://www.pwc.com.tr/ceo-arastirmasi-saglik-sektoru-sonuclari üzerinden ulaşabilirisiniz.