“Gençlik Çalışmasının Gençlerin Toplumsal Katılımına Etkisi Araştırması” sonuçları açıklandı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından desteklenen “Gençlik Çalışmasının Gençlerin Toplumsal Katılımına Etkisi” araştırmasının sonuçları 11 Nisan, Çarşamba günü Salt Galata’da düzenlenen bir lansman buluşmasıyla politika yapıcılar, STK temsilcileri, akademik ve düşünce önderleri, basın ve medya mensuplarıyla paylaşıldı.

Gençlerin gönüllülük süreçleri ile toplumsal katılımları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaya, Türkiye’nin farklı illerinde Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda  6 ay ila 5 yıl  süre boyunca gönüllülük yapan 16 - 35 yaş arası 1191 genç katıldı. Temel olarak gençlerin genç olma halinden ötürü karşılaştıkları sorunlara ve gençlik çalışmasının toplumsal katılım düzeyine etkisi üzerine odaklanan araştırma şaşırtıcı bulgular içeriyor.

“Gençler kendilerine güvenilmediğini hissediyor”

Araştırma bulgularına göre, gençlerin karşılaştıklarını belirttikleri sorunların başında toplumun gençlere güvenmemesi geldi. Gençlerin karşılaştıkları diğer sorunlar ise “eğitim sistemindeki aksaklıklar, maddi imkânsızlıklar, işsizlik ve yaşadıkları şehirlerdeki sosyal imkânların azlığı” olarak sıralandı.

Gençlerin karar verme mekanizmalarına dahil olmak istedikleri, ancak karar vericilerin gençler için yeteri kadar alan açmadığını ortaya koyan araştırma sonuçlarında, “Bir genç olarak toplumsal sorunlar konusunda kendimi önemli bir aktör olarak görürüm” önermesine katılanların oranı yüzde 56,08 olarak gerçekleşti.

“Üniversiteler özgürlükçü değil”

Gençlerin ülkedeki üniversitelerin özgürlükçü olmadığı konusunda fikirleri de ortaya konuldu. Buna göre gençler, eğitim sisteminin niteliksiz olduğundan ve kendilerine gelişimlerini sağlayacak bir alan yaratılmamasından yakınıyor.             

Bir genç olarak hoşuma gitmeyen toplumsal düzenlemeleri değiştirmek konusunda kendimi güçlü hissederim” önermesine gençler yüzde 41,65 oranında katıldıklarını belirtirken, bu oranın kendilerini yalnız hissetmediklerinde, bir grup genç arkadaşlarıyla olduklarında daha da arttığı gözlendi. Gençler “Bir grup genç arkadaşımla birlikte olduğumuzda karar vericileri etkilemekte kendimi daha güçlü hissederim” önermesine yüzde 57,76 oranında katıldıklarını belirtti.

“Gençlik çalışması gençleri güçlendiriyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan “Araştırma sonuçlarına göre diyebiliriz ki gençlik çalışması, gençleri güçlendirerek gençlerin toplumsal katılımını artırıyor.  Türkiye istatistikleriyle karşılaştırıldığında gönüllülük yapan gençlerin; savunuculuk faaliyetlerine katılımı, internette toplumsal bir sorunla ilgili paylaşım yapmaları, bağış kampanyalarına destek olmaları ve/veya herhangi bir sorunla ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçme oranları oldukça yüksek...  Yaptığımız anketlerin sonuçlarına göre gençler kendilerini %56 oranında toplumsal sorunlar konusunda önemli bir aktör olarak görüyor. Bu oranın yüksek olmasında gençlerin Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllülük yapmalarının elbette büyük bir etkisi var.” şeklinde konuştu.

Araştırma raporunun tamamına erişmek için tıklayınız.

 

TOG Hakkında

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesi. Aralık 2002’de kurulan vakıf, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin 81 ilinde üniversitelerinde 133 adet öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sayısı sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmıyor, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekliyor. Gençler tüm projeleri, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve sosyal girişimcilik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor. 2017 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 74.613 gencin katılımıyla 1.839 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağladılar. Geçtiğimiz yıl 872 akran eğitimi alan ve bu eğitimlerle güçlenen gençler 825.920 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmeyi başardılar. www.tog.org.tr