2018’in ilk çeyreğinde protesto edilen senet sayısı azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018’in ilk çeyreğinde, protesto edilen toplam 213 bin adet senedin parasal tutarı 3,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %10 oranında azalırken, senet tutarı % 4 arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %25’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu %9 ile Ankara, %6 ile İzmir, %5 ile Konya ve %4 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Kilis oldu.