İbraz edilen çek tutarı artmaya devam ediyor.

2018 yılının ilk beş ayında bankalara ibraz edilen 462 bin keşideciye ait 8,9 milyon adet çekin toplam tutarı 377 milyar TL oldu. 2017’nin aynı dönemine göre; çek tutarı %20, çek adedi %3 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) %1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı 

Ocak – Mayıs 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 23 bin keşideciye ait 174 bin adet çekin toplam tutarı 8,1 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1,2 milyar TL tutarındaki 30,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı %1 artarken, keşideci sayısı %24, adet ise %21 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı düştü. 

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak %2,3, adet olarak ise 0,1 puan azalarak %2,1 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla %8,3 ile Osmaniye, %7,2 ile Mardin, %5,2 ile Artvin, %4,8 ile Yalova ve %4,6 ile Bingöl oldu.