İbraz edilen çek tutarı arttı

Yılın ilk dört ayında bankalara ibraz edilen 445 bin keşideciye ait 7,2 milyon adet çekin toplam tutarı 301 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı %27, keşideci sayısı %1, çek adedi ise %14 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.

 Ocak – Nisan 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 21 bin keşideciye ait 138 bin adet çekin toplam tutarı 6,4 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 10 bin keşideciye ait toplam 897 milyon TL tutarındaki 22,9 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı %1 artarken, keşideci sayısı %25, adet ise %19 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı düştü.

 Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %2,2, adet olarak ise 0,1 puan azalarak %2 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

 Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla %8,6 ile Osmaniye, %7,3 ile Mardin, %5,2 ile Artvin, %4,8 ile Gümüşhane ve %4,7 ile Yalova oldu.