Ocak-Eylül döneminde tutarı 9 milyar TL olan, 704 bin adet senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2017 döneminde protesto edilen toplam 704 bin adet senedin parasal tutarı 9 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %6 oranında azalırken, senet tutarı %8 oranında arttı.

Ocak-Eylül 2017 döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u %9 ile Ankara, %6 ile İzmir, %5 ile Antalya ve %4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23