Türkiye Bankalar Birliği’ne göre; Ocak-Ekim döneminde tutarı 10 milyar TL olan, 782 bin adet senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2017 döneminde protesto edilen toplam 782 bin adet senedin parasal tutarı 10 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %7 oranında azalırken, senet tutarı %10 oranında arttı.

Ocak-Ekim 2017 döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u %9 ile Ankara, %6 ile İzmir, %5 ile Antalya ve %4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

 

 

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23