Yılın ilk sekiz ayında toplam 621 bin adet senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak – Ağustos aylarını kapsayan yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen toplam 621 bin adet senedin parasal tutarı 8,1 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %6 oranında azalırken, senet tutarı ise %9 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin %30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u %8 ile Ankara, %6 ile İzmir, %5 ile Antalya ve %4 ile Konya takip etti. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23