Yılın ilk yarısında protesto edilen senet sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %6 oranında azalırken, senet tutarı %16 arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

Yılın ilk altı ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %31’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu %9 ile Ankara, %5 ile İzmir, %4 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.