Yılın ilk yarısında protesto edilen senetlerin tutarı 6 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk altı ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %2 oranında azalırken, senet tutarı ise %16 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak  protesto edilen senetlerin %31’ini İstanbul, %9’unu Ankara oluştururken, bunu %6’lık oranlarla İzmir ve Antalya, %5’lik oranla Kocaeli (İzmit) izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu. 

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23