/biz_kimiz.jpg

GÖREVİMİZ

İletişimi kullanarak, ortak akıl yoluyla, paydaşlarımızın tüm taraflar için “daha iyi bir yaşam” hedefiyle sürdürülebilir çözümlere odaklanmasını sağlamak.

GELECEK HAYALİMİZ

Daha iyi bir yaşam için iletişimin en etkili ve sonuca ulaştıran temel unsurlardan başlıcası olduğuna, karar verici tüm tarafları ikna etmek.

YÖNTEMİMİZ

Sosyal bilimlerin yaşam temelli yaklaşımını pozitif bilimlerin analitik düşünme özelliği ve metodlarıyla birleştirmek.

VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ 10 TEMEL DEĞERİMİZ

 1. Kalite
 2. Mutluluk
 3. Tutku
 4. Vicdan
 5. Hakkaniyet
 6. Saygı
 7. Sevgi
 8. Şeffaflık
 9. Bilgi odaklılık
 10. Ortak akıl

Halkla ilişkilerin 45 yıllık A & B’sinde bitmeyen dönüşüm...

1974  A&B Halkla İlişkiler Cağaloğlu’ndaki Talas Han’ın bir odasında kurulur.  (Kurucu: Alâeddin Asna)
1977  A&B Halkla İlişkiler Teşvikiye’ye taşınır.
1995  Prof. Dr. Alâeddin Asna  Marmara İletişim Fakültesi Dekan’ı olarak atanır.
1995  A&B Halkla İlişkiler, A&B Tanıtım’a dönüşür. (Kurucu: Sibel Asna)
2004  A&B İletişim A.Ş. kurulur. (Kurucu: Sibel Asna)
2005  Londra merkezli Bolton & Quinn  Sanat İletişimi Danışmanlık Firması ile stratejik ortaklık yapılır.
2006  Kardeş Kuruluş Artı C İletişim A.Ş. kurulur.
2015  Kardeş Kuruluş Yardımsever Ltd. kurulur.
2017  Kardeş Kuruluş Artı C İletişim A.Ş., Sibel Asna – Artı C Stratejik İletişim Danışmanlığı’na evrilir.
2017  Yardımsever Ltd. ortaklık yapısına dönüşür. (Sibel Asna - Uygar Özesmi)
2018  Londra ve Singapur merkezli Navigate Response  ile stratejik ortaklık yapılır.

 

 • Ülkemizde henüz olmayan bir alana yönelerek, ABD Michigan Eyalet Üniversitesi’nin İletişim Sanatları Bölümü’nü bitiren Alâeddin Asna, Türkiye’nin ilk PR uzmanı olarak yurda döndü.
 • 1972 yılında, yeni mesleğin kurallarını oturtan derneğin kuruluşuna ön ayak oldu: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
 • 1974 yılında, ne iş yapacağını kimsenin anlamadığı bir şirket kurdu: A&B Halkla İlişkiler
 • Cağaloğlu’nda bir han odasında kurulan şirket günden güne gelişip büyürken, iş dünyası yepyeni bir mesleği tanımaya başladı, işler çoğaldı, Betûl Mardin şirkete katıldı, A&B Halkla İlişkiler Teşvikiye’ye taşındı.
 • Alâeddin Asna, bir yandan da akademik kariyerine devam etti, önce doçent sonra profesör oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki dekanlık görevi nedeniyle 1995 yılı başında şirket ortaklığından ve yönetiminden ayrıldı.
 • Şirketi devralan Sibel Asna, faaliyetlerini “A&B Tanıtım” markası altında devam ettirmeye başladı.
 • Bu dönemde A&B, müşterilerine farklı bir hizmet türü önerdi: Toplam İletişim Danışmanlığı
 • Bilgi birikimini ve insan kaynaklarını, iletişim odaklı yönetim danışmanlığı yapacak şekilde geliştirmeye başladı.
 • Şirket, 30. yılını kutladığı 2004’te yapısını değiştirdi, çalışanlarına hisse dağıtmaya karar verdi: A&B İletişim A.Ş.
 • A&B İletişim A.Ş. çalışma modelini belirleyen ilkelerini ilan etti.
 • 2005 yılında Londra merkezli Bolton & Quinn Sanat İletişimi Danışmanlık Firması ile stratejik ortaklık kurarak birçok uluslararası projeye imza attı. Söz konusu stratejik ortaklık bugün de gelişerek devam ediyor.
 • 2006 yılında, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda bir kardeş şirket kuruldu: Artı C İletişim ve Organizasyon Hizmetleri Tic. A.Ş. Kuruluş amacı, organizasyonlar için fikir üretmek, hayata geçirmek, kalite standardı yüksek paket proje ve kısa dönemli işler yapmaktı.
 • 4 Ağustos 2015 A&B için çok acı bir gün oldu.  Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna vefat etti.
 • 2015 yılının Kasım ayında, bir kardeş şirket daha kuruldu: Yardımsever Ltd. Hedefi, A&B’nin tüm gönüllü çalışmalarını üstlenmek, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmak, sosyal girişim konularında birikim oluşturmaktı. Bu kapsamda dijital medya ve sosyal ağlarda uzman bir ekip kuruldu.
 • Şirket, Türkiye’nin ilk yardımsever arama motorunu hizmete sundu: yardimicinara.org Yandex altyapısını kullanan www.yardimicinara.org “Bir tıkla dünya değişir!” dedi ve duyarlı kişileri arama yaparak derneklere yardım etmeye çağırdı.
 • Öğrenmek, öğretmek, ortak aklı kullanarak sürdürülebilir iletişimi sağlamak ilkesi çerçevesinde üniversitelerle ilişkiler yoğunlaştırıldı, özel staj programları oluşturuldu.
 • Ölümünün ardından hocalarının öğretisini yaygınlaştırmak ve mesleğe yeni açılımlar kazandırmak üzere 2016 yılında “Prof. Dr. Alâeddin Asna Mesleki Konferanslar Dizisi’nin temelleri atıldı.
 • Öncelikle 2017 yılında Marmara Üniversitesi’nde başlatılan, ardından 2018’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019’da da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile işbirliği yapan A&B, “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” teması ile konferanslar dizisini sürdürüyor.
 • “Eğitimin arzı ile iletişim sektörünün ihtiyaçlarının birbirini desteklemediği” ve “mesleğin ne yöne evrildiğini irdeleyen düzenli bir çalışmanın olmaması”ndan hareketle yola çıkan A&B, bu konferanslar dizisiyle sektörde, birbirini duyan, anlayan ve destekleyen bir sistemin oluşmasına vesile olmayı hedefliyor.
 • A&B, kurucusunun vefatının ardından sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarına da dikkat çekmek adına Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında verilen “Alâeddin Asna Altın Baget Ödülü”ünü yeni bir içeriğe kavuşturdu.
 • Sadece proje sahibi kurumlara verilecek olan, Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü, 2016 yılından itibaren Altın Pusula’nın yarışma kategorilerine eklendi.
 • Ödül; kurumsal sorumluluk projelerinin şirket kültürü ve değerleriyle ilişkisi, tutarlılığı, pazarlama aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı, samimiyeti, sürekliliğin teminatları gibi kriterleri esas alıyor.
 • Türkiye’ye halkla ilişkileri bir disiplin ve meslek olarak kazandıran Alâeddin Asna’nın vizyonunu ve değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla konulan ödül, sorumluluk kavramını içselleştiren kurumları desteklemeyi hedefliyor.
 • 2017 yılında, etkinlik düzenleyen kuruluşların sayıca artması ve kurum içinde farklı yetkinliklerin gelişmesi üzerine, “değişim, sürekli değişim” ilkesi çerçevesinde  Artı C Stratejik konumlandırma ve iletişim odaklı yönetişim hizmeti vermek üzere: Sibel Asna – Artı C Stratejik İletişim Danışmanlığı’na evrildi.
 • 2017 Ağustos’unda Yardımsever Ltd. Şirketi çevre bilimci ve sosyal girişimci Dr. Uygar Özesmi ile ortaklığa giderek, yeni bir yapıya kavuştu. Sivil toplum ve sosyal girişimlere iletişim ve yönetişim danışmanlığı vermeye başladı.
 • 2018’in ikinci yarısından sonra A&B yeni bir yapıya evrildi. İşkolu liderleri ve kıdemli çalışanların tamamı yetkinlik ve tecrübeleri çerçevesinde A&B’nin gelişimi ve yönetiminde rol alıp yetki sahibi oldular.
 • Ekim 2018’de A&B İletişim, merkez ofisleri Londra ve Singapur’da yerleşik, uluslararası nakliye, liman ve offshore alanlarında uzmanlaşmış küresel kriz iletişim ağı Navigate Response'un Türkiye'deki tek ve resmi çözüm ortağı oldu.
 • 28 ülkede 42 ofisle küresel bir ağı işleten ve özellikle denizcilik alanında uzman bir ekibi olan Navigate Response’un A&B’yi tercih etmesinde, bugüne kadar yönettiği başarılı kriz iletişimi projeleri önemli rol oynadı.
 • 2019 yılı başında, ortak akıl ve atölye çalışmalarıyla yeni iletişim yöntemleri geliştirebilmek, çağımızın iletişim disiplinlerinin tümünü ve fazlasını kapsayacak cesur projelere imza atmak arzusuyla, A&B ile benzer değerlere sahip, cesur, yaratıcı, gerçekçi genç ekiplerle işbirliği olanakları yaratma çalışmaları başlatıldı.

Logolarımız

Tasarım: Anonim 1974
Tasarım: Ayşe Ataman 1995
Tasarım: Esen Karol 2004