SAHA Derneği, 6. Uluslararası Çanakkale Bienali’ne Türkiye’den katılan sanatçılara destek oluyor.

Çağdaş sanatı desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren SAHA Derneği, “Geçmişten Önce - Gelecekten Sonra” başlığıyla 29 Eylül–11 Kasım 2018 arasında düzenlenecek 6. Uluslararası Çanakkale Bienali‘ne katılan Türkiyeli sanatçılara destek verdi.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Çanakkale Bienali, 37 uluslararası sanatçının, geçmiş ve geleceğe dair kavram, imge ve ekolojilerden beslenen eserlerini bir araya getiriyor. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde işbirliklerinden destek alan katılımcı bir yaklaşımla hareket eden Çanakkale Bienali İnisiyatifi, Bienal’in sanat yönetmenliğini de üstleniyor.

6. Uluslararası Çanakkale Bienali ana mekânlarından olan ve 2018 Troya Yılı’nda hizmete açılan Troya Müzesi’nde mitolojik ve tarihsel yönleriyle Troya’ya odaklanan eserler sergileniyor. “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında yenilenen ve arkeo-köy’e dönüştürülen Tevfikiye’de ise bienal sergilerinin yanı sıra film gösterimleri ve atölye çalışmaları yer alıyor. MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina, Sanatsever ve Stüdyo Mavinil ise diğer bienal mekânları arasında yer alıyor.

6. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin kavramsal çerçevesi, zamanı tarihselleştirmede kullanılan birimlerden ilham alıyor. Bienal, belli milatlardan öncesi ve sonrası (MÖ/MS) ya da daha nesnel bir bakışla günümüze olan uzaklığı (GÖ-Günümüzden Önce) üzerinden tarif edilen tarihsel zamanın yatay (coğrafi) ve dikey (tarihsel) açılımlarına yönelen sanat üretimlerinden bir seçki sunuyor.

Bianele Katılan Sanatçılar
Adrian Paci, Agnes-Meyer Brandis, Akın Aksu, Cem Demir, Hertog Nadler, Çınar Eslek, Deniz Sağdıç, Derviş Zaim, Emre Zeytinoğlu, Fani Zguro, Ferhat Özgür, Georgios Katsagelos, Guy Ben Ner, Hayri Esmer, Hülya Özdemir, Jakob Gautel, Janis Rafa, Jason Karaindros, Josephine Turalba, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Krassimir Terziev, Larissa Sansour & Søren Lind, Mehmet Erim, Nancy Atakan, Nazlı Gürlek, Nuri Bilge Ceylan, Pınar Yolaçan, Serhat Kiraz, Servet Koçyiğit, Seydi Murat Koç, Seyhan Boztepe, Tufan Baltalar, Ugo La Pietra, Yeni Anıt

 

Uluslararası Çanakkale Bienali
Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) Çanakkale merkezli, kâr amacı gütmeyen, farklı alan ve meslek gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşmuş bir inisiyatiftir. Sanata, kültüre dair bir düşünce ve aktivite üretim platformu olarak,  başta Uluslararası Çanakkale Bienali olmak üzere, sosyal fayda ve sorumluluğa dayalı, ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenler ya da destekler. 1. Çanakkale Bienali’nden (2008) bu yana seçilen kavramsal çerçeveler; ülke, bölge ve dünyaya ilişkin sosyal sorunları gözeten, irdeleyen ve sanat üretimleri yoluyla eleştiren bir çizgiye oturtulmuştur.

 

SAHA Derneği
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu. Dernek, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak amacıyla, bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor. Evrensel değerlere saygılı ve demokratik duruşuyla, Türkiye çağdaş sanatı için özgür bir “saha” oluşturulmasını misyon ediniyor.