NeYaparız?

Sosyal Değişim Danışmanlığı yapıyoruz. Dünyada ve toplumda meydana gelen değişim ve dönüşümleri gözlemliyoruz. Yön belirlemede sorumluluk alarak paydaşlara/markalara rehberlik ediyoruz. Ayrıca kurumunuzun ürün ve hizmetlerininin sunumundan elde ettiği faydayı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topluma mal edecek projelere dönüştürüyoruz. Dünyada meydana gelen değişiklikler nedeniyle ilişkilerinizi oluşturma ve sürdürme şeklini değiştirmenize rehberlik ediyoruz.

Sürdürülebilirlikİletişimi

Sürdürülebilirlik İletişimi’ni tasarlıyoruz ve yönetiyoruz. Doğada, toplumda, üretimde, ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Bu konuda sahip olduğumuz bilgi, birikim, çevre ve temaslarımızla kurumlara yönderlik ediyoruz. Kurumların sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında, hedef kitlesinde farkındalık yaratıyoruz.

Kaosİletişimi

Kaos İletişimi’ni yönetiyoruz. Ekonomik ve sosyal kaos ortamlarında taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını ve sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Çalışanlara, tedarikçilere, denetleyici kurumlara, basına, rakiplere, sivil toplum örgütlerine ve kamuoyuna verilecek mesajları tesbit ediyoruz. Üst yönetime stratejik danışmanlık hizmeti veriyoruz ve iç/dış iletişim ağını da oluşturup yönetiyoruz.

KurumsalDeğerlerİletişimi

Kurumsal Değerler İletişimi’ni sağlıyoruz. Bunu, markanın kurumsal değerlerini hedef kitlesine aktararak, toplumdaki prestijini arttıracak projeler üreterek, bu projeleri geliştirerek ve yöneterek gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, fikir öncüleriyle ve akademik çevreyle ortak proje yürütmeniz için fırsat yaratıyoruz. Kurumların yurt dışı iletişim faaliyetleri için iş ortaklarımızla birlikte stratejik iletişim planları tasarlıyoruz ve uyguluyoruz.

LiderKonumlandırması

Lider Konumlandırması yapıyoruz. Bir yöneticiyi kendi sektöründe saygın, güvenilen ve danışılan bir kişi haline getiriyoruz. Ayrıca onun basın ve kamuoyu nezdinde referans kabul edilmesini sağlıyoruz.

MedyaİlişkileriYönetimi

Medya İlişkileri Yönetimi’ni tasarlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Kurumunuzun basınla ve sosyal medyayla ilişkilerini disipline ediyoruz. Basın bilgilendirmelerinizi hazırlıyoruz, basın toplantılarınızı düzenliyoruz. Ayrıca yöneticileriniz için özel haber ve ropörtaj fırsatları yaratıyoruz. Medya iletişimi eğitimleri veriyoruz ve sözcülerinizi basın ilişkileri konusunda yetkin kılıyoruz.

Ürünİletişimi

Ürün İletişimi konusunda sizin pazarlama hedeflerinizle eşgüdümlü iletişim programları hazırlıyoruz. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirliyoruz ve satış/pazarlamayı destekleyecek projeler geliştiriyoruz.

Kurum İçiİletişim

Kurum İçi İletişim’in gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programı hazırlıyoruz ve uygulamaya destek veriyoruz.

EtkinlikYönetimi

Etkinlik Yönetimi yapıyoruz. Tüm etkinlikleriniz için konsept oluşturuyoruz, planlamasını yapıyoruz ve hayata geçirilmesine destek veriyoruz.

daha iyi bir yaşam