İlkelerimiz

 • Profesyonel ilişkilerde, “dostluk”, “şeffaflık”, “dürüstlük”  ve “ sırdaşlığı” ön koşul kabul ederiz.
 • Yasalara, toplum düzenine, sosyal ve kültürel değerlere, yaşam haklarına, ifade özgürlüğüne, çevreye duyarlıyız ve bunu çalışmalarımıza yansıtırız.
 • Kamuoyunun ve devlet kurumlarının yanlış etkilenmesine yol açacak veya toplumca kabul edilmeyecek nitelikteki faaliyetlerin gizlenmesine yardım etmeyiz.
 • Mesleğin özdenetim kurallarının geliştirilmesi ve bu kurallara uyulması gerektiğini savunur, bu yönde çaba gösteririz.
 • Aynı sektörden benzer segmentteki birden fazla kuruluşa bilgi ve onayları olmadan stratejik iletişim hizmeti vermeyiz.
 • Tütün ve tütün mamulleri üreticileriyle, bunları pazarlayan şirketlere hizmet etmeyiz.
 • Siyasi partilerle çalışmaz, lobicilik faaliyetlerinde bulunmayız.
 • “Yeşil yıkama”nın hiç bir türüne destek vermeyiz.
 • Fosil yakıt, nükleer enerji üreten, pazarlayan veya taşeron hizmet veren şirketlere danışmanlık yapmayız. 
 • Medya mensuplarıyla ilişkilerde her zaman açık, doğru ve net iletişime önem veririz.
 • Medyaya, kaynağı belli, yanıltıcı olmayan ve haber değeri taşıyan bilgileri göndermeye özen gösteririz.
 • Basın mensuplarının çalışma alanına ve çalışma biçimine müdahale sayılacak davranışlarda bulunmayız, bu tür davranışları onaylamayız.
 • “Haber” ve “menfaat” ilişkisinin hiçbir türünü, hiçbir şekilde onaylamayız.
 • Basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileri ile  ilişkilerde, uluslararası etik standartların dışındaki uygulamaları onaylamaz ve uygulamayız.
 • Sürdürülebilir iletişimin temelini, şeffaflık, gerçeklik ve kanıtlanmışlığın oluşturduğuna inanırız.
 • Birleşmiş Milletler’in hazırladığı, dünyamızı dönüştürecek 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne uyma çalışmalarını destekleriz. Bu prensiplerin bilinmesi, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışırız.”