Toplum

Malzememiz, insan. Cinsiyetinin, ırkının, konumunun ne önemi olabilir ki. Önemli olan onu duymak ve anlamak

Amaç

Üzerinde yaşadığımız dünyanın,toplumun refahı,sağlığı ve mutluluğu.

Süreç

Dinlemek, anlamak, hissetmek, öngörmek, uygulamak.

Sonuç

Daha iyi bir dünyaya hizmet etmek.

Kime

Tabi ki doğaya çevreye insana hayvana ve var olan her şeye.

Biz Kimiz

“Yasalara, toplum düzenine, sosyal ve kültürel değerlere, insan haklarına, çevreye duyarlıdır. Bunu çalışmalarına yansıtır.”

1974 A&B Halkla İlişkiler Cağaloğlu’ndaki Talas Han’ın bir odasında kurulur.
1977 A&B Halkla İlişkiler Teşvikiye’ye taşınır.
1995 Prof. Dr. Alâeddin Asna Marmara İletişim Fakültesi Dekan’ı olarak atanır.
1995 A&B Halkla İlişkiler, A&B Tanıtım’a dönüşür. (Kurucu: Sibel Asna)
2004 A&B İletişim A.Ş. kurulur. (Kurucu: Sibel Asna)

Ekibimiz

Gülkız Çakmaktaş Doğan
Gülkız Çakmaktaş Doğan

Ne Yaparız

NeYaparız?

Sosyal Değişim Danışmanlığı yapıyoruz. Dünyada ve toplumda meydana gelen değişim ve dönüşümleri gözlemliyoruz. Yön belirlemede sorumluluk alarak paydaşlara/markalara rehberlik ediyoruz. Ayrıca kurumunuzun ürün ve hizmetlerininin sunumundan elde ettiği faydayı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topluma mal edecek projelere dönüştürüyoruz. Dünyada meydana gelen değişiklikler nedeniyle ilişkilerinizi oluşturma ve sürdürme şeklini değiştirmenize rehberlik ediyoruz.

DEVAMINI OKU

Sürdürülebilirlikİletişimi

Sürdürülebilirlik İletişimi’ni tasarlıyoruz ve yönetiyoruz. Doğada, toplumda, üretimde, ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Bu konuda sahip olduğumuz bilgi, birikim, çevre ve temaslarımızla kurumlara yönderlik ediyoruz. Kurumların sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında, hedef kitlesinde farkındalık yaratıyoruz.

DEVAMINI OKU

Kaosİletişimi

Kaos İletişimi’ni yönetiyoruz. Ekonomik ve sosyal kaos ortamlarında taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını ve sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Çalışanlara, tedarikçilere, denetleyici kurumlara, basına, rakiplere, sivil toplum örgütlerine ve kamuoyuna verilecek mesajları tesbit ediyoruz. Üst yönetime stratejik danışmanlık hizmeti veriyoruz ve iç/dış iletişim ağını da oluşturup yönetiyoruz.

DEVAMINI OKU

KurumsalDeğerlerİletişimi

Kurumsal Değerler İletişimi’ni sağlıyoruz. Bunu, markanın kurumsal değerlerini hedef kitlesine aktararak, toplumdaki prestijini arttıracak projeler üreterek, bu projeleri geliştirerek ve yöneterek gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, fikir öncüleriyle ve akademik çevreyle ortak proje yürütmeniz için fırsat yaratıyoruz. Kurumların yurt dışı iletişim faaliyetleri için iş ortaklarımızla birlikte stratejik iletişim planları tasarlıyoruz ve uyguluyoruz.

DEVAMINI OKU

LiderKonumlandırması

Lider Konumlandırması yapıyoruz. Bir yöneticiyi kendi sektöründe saygın, güvenilen ve danışılan bir kişi haline getiriyoruz. Ayrıca onun basın ve kamuoyu nezdinde referans kabul edilmesini sağlıyoruz.

DEVAMINI OKU

MedyaİlişkileriYönetimi

Medya İlişkileri Yönetimi’ni tasarlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Kurumunuzun basınla ve sosyal medyayla ilişkilerini disipline ediyoruz. Basın bilgilendirmelerinizi hazırlıyoruz, basın toplantılarınızı düzenliyoruz. Ayrıca yöneticileriniz için özel haber ve ropörtaj fırsatları yaratıyoruz. Medya iletişimi eğitimleri veriyoruz ve sözcülerinizi basın ilişkileri konusunda yetkin kılıyoruz.

DEVAMINI OKU

Ürünİletişimi

Ürün İletişimi konusunda sizin pazarlama hedeflerinizle eşgüdümlü iletişim programları hazırlıyoruz. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirliyoruz ve satış/pazarlamayı destekleyecek projeler geliştiriyoruz.

DEVAMINI OKU

Kurum İçiİletişim

Kurum İçi İletişim’in gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programı hazırlıyoruz ve uygulamaya destek veriyoruz.

DEVAMINI OKU

EtkinlikYönetimi

Etkinlik Yönetimi yapıyoruz. Tüm etkinlikleriniz için konsept oluşturuyoruz, planlamasını yapıyoruz ve hayata geçirilmesine destek veriyoruz.

DEVAMINI OKU

İş Ortaklarımız

Blog