Kurucumuz
Kurucumuz
Kurucumuz
Kurucumuz

Kurucumuz

ALAEDDİN ASNA 1940-2015 Biz onu hiç unutmadık.

Kurucumuz Alaeddin Asna, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. ABD’deki Michigan Devlet Üniversitesi’nin İletişim Sanatları Bölümü’nde iletişim konusunda yaptığı yüksek lisans eğitimini 1964 yılında tamamladı.

İş yaşamına TRT’de radyoculuk, Yeni İstanbul ve Vatan’da gazetecilikle başladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nde askerlik hizmetini tamamladı. Ardından, Devlet Planlama Teşkilatı ile Sağlık Bakanlığı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Koç Holding’de Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı.

1974’te, Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler şirketi A&B Halkla İlişkiler’i kurdu ve fiili olarak 1995 yılına kadar çalıştı. Asna’nın yönetimindeki A&B, 200’e yakın ulusal/uluslararası kuruluş ve organizasyona halkla ilişkiler danışmanlığı yaptı, 1991 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA) Altın Küre ödülünü aldı. Asna, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sürdürdüğü görevinin yoğunlaşması üzerine, 1995 yılında şirket ortaklığından ve yönetiminden ayrılarak yalnızca eğitim faaliyetleriyle ilgilenmeye başladı. Asna’nın, A&B İletişim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak sürdürdüğü çalışmalar, 4 Ağustos 2015 tarihindeki vefatına kadar devam etti.

1972 yılında Halkla İlişkiler Derneği’nin kurulmasına öncülük etti ve kurucu başkanlığını yürüttü. 1980 yılında ayrıldığı başkanlık görevine 1996 yılında 2. kez seçildi. Bu dönemde, derneğin İletişim Türkiye adlı dergisinin çıkarılmasını sağladı. Daha sonra Türkiye Halkla İlişkiler Derneği adını alan kuruluşun Onur Kurulu Üyeleri arasında yer aldı.

1968 yılından başlayarak; Ankara, İstanbul, Anadolu, Mimar Sinan, Ege ve Marmara Üniversitelerinin Gazetecilik – Basın Yayın Yüksek Okulları ile Ankara Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde halkla ilişkiler, reklamcılık, kişisel ilişkiler ve gazetecilik dersleri verdi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden halkla ilişkiler dalında doktora derecesini aldı. 1993 yılından itibaren ders verdiği Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 1994’te doçent, 1999’da ise profesör oldu, bir dönem dekanlık görevini de üstlendi. Eğitici ve tez danışmanı unvanıyla, İstanbul ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülerinin lisansüstü ve doktora programlarında yer aldı.

Prof. Dr. Asna; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Danışma Kurulu, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Yönetim Kurulu ve İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca; PEN Yazarlar Derneği, Türk Tarih Vakfı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA), Uluslararası Halkla İlişkiler Ağı (IPRN), Basın Konseyi, Mülkiyeliler Birliği ve Aile Planlaması Derneği’ne üye olarak katkılarda bulundu.

1960’tan 1980’e kadar Varlık ve Türk Dili dergilerinde şiir ve hikâyeleri, 1974’te Alman Kültür Derneği’nden ödül alan Sandaldaki Adam adlı şiir kitabı yayımlandı. Halkla ilişkiler ve kişisel ilişkiler alanında pek çok kitaba, yüzlerce makale ve bildiriye imza attı. Kitapları uluslararası bibliyografyaya girdi. Tanıtma ve turizm konusunda çok sayıda konferans verdi, seminer ve panel yönetti.

Kitapları:

Radyo ve Eğitimi (TRT Genel Müdürlüğü, 1964 -Teksir)
Halkla İlişkiler (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara, 1969)
Halkla İlişkiler (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihat Sayar Vakfı Yayını, İstanbul, 1973)
Bankacılar İçin Beşeri İlişkiler (A.Ü. Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara, 1974)
Halkla İlişkiler (Başaran Matbaası, İstanbul, 1976)
Bankacılar İçin Halkla İlişkiler (Bankalar Birliği Yayını, Ankara, 1980)
Public Relations (Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1983)
Halkla İlişkiler / Public Relations / PR (Sabah Kitapları, İstanbul, 1997)
Halkla İlişkiler (Der Yayınları, İstanbul, 2003)
Önce İletişim Vardı (Derin Yayınları, 2003)
Bir PR’cının Meslek Anıları (Media Cat Yayınları, 2004)
Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler (Pozitif Yayıncılık, 2006)
İletişim Hayattır “Alâeddin Asna Kitabı” (Söyleşi: Deniz Gökçe İnceoğlu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009)