Sürdürülebilirlik ve A&B

A&B olarak en önemli işimizin sürdürülebilirliği destekleyerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak olduğunu biliyoruz ve bu amaçla projeler geliştiriyoruz. İş ortaklarımıza önerdiğimiz tüm proje ve fikirlerde sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu olmayı önceliklendiriyor, atılan her adımı dikkatle ölçüyor,eleştiriyor ve çözüm üretiyoruz

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

 

İlk kez 1987’de Birleşmiş Milletler’in Brundtland Raporunda bugünkü anlamıyla yer verilen sürdürülebilirlik kavramı, “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bileşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda, Gerçekleştirdiğimiz Projeler ve Destek verdiğimiz Sivil Toplum Kuruluşları

 

Afetlerden etkilenen topluluklara insani yardım sağlamak için çalışan Hayata Destek Derneği’nin gönüllü destekçisiyiz.

Henüz bu konuda aktif bir çalışmamız olmadı.

Beymen “Leprasız Bir Dünya için El Ele

ÖRAV / Garanti BBVA Öğretmen Akademisi Vakfı, A&B’nin geliştirdiği bir proje ve danışmanlığımız devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın mütevelli heyetinde yer alıyoruz ve gönüllü destekçileriyiz. Hisar Okulları için geliştirdiğimiz “Açık Kaynak” yaklaşımı bilginin paylaşımını hedefliyor ve proje devam ediyor. TURKCELL için ÇYDD ile birlikte geliştirdiğimiz “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesi bu konuda yapılmış ilk çalışma ve halen pek çok kuruma ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi’nin kuruluşuna destek verdik. Medeni Kanun’da değişiklik önerilerini destekledik, çeşitli feminist hareketlere katkı sağladık.

Henüz bu konuda bir çalışma hayata geçirmedik.

Kendi özel yaşamımızda Armaş Çiftliği / Solar Çatı uyguladığımız çatı sistemi güneş enerjisi kullanıyor ve elektrikli araç tercih ediyoruz. Bunların dışında henüz başka bir iş birliğimiz yok.

Garanti Bankası için tasarladığımız ve 15 yıl boyunca Türkiye genelinde sürdürülen Garanti Anadolu Sohbetleri, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş önemsediğimiz bir projemiz. Yine Çarşı mağazaları için KAMER ile birlikte geliştirdiğimiz “Hediye Kutuları” projesi bu yolda attığımız ilk adamların güzel bir örneği. Öneri ve danışmanlığımızla hayata geçen ve Alternatif Bank ile birlikte yürüttüğümüz Engelsiz Bankacılık projemiz etki alanını genişletiyor.

Henüz bu konuda A&B olarak geliştirdiğimiz somut bir projemiz yok ancak danışmanlık verdiğimiz kuruluşlara sürdürülebilirlik konusunda almaları gereken tedbirlerle ilgili çeşitli raporlarımız bulunuyor. (Pak Maya, Mavi Jeans)

Bu konuda hak temelli çalışan pek çok sivil toplum kuruluşuna verilen sayısız destek A&B’nin bilgi birikimine sonsuz katkı sağladı. Hrant Dink Vakfı’nın kuruluşunda ve Yönetim Kurulu’nda aktif rol aldık,almaya da devam ediyoruz.

A&B olarak, kültürel ve doğal mirasın korunması, çağdaş yaşam alanları oluşturulması gibi konularda çeşitli proje ve kampanyalar geliştirdik, sivil toplum kuruluşlarına destek verdik ve uygulamalar yaptık. Eczacıbaşı YİBO Projesi, NETAŞ Ormanı, Kültür Değerlerini Koruma Vakfı kurucu üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Sergisi, Garanti Bankası için geliştirdiği SALT Projesi, TAÇ Vakfı danışmanlığı ve daha niceleri A&B’nin tecrübe dağarcığına çok şey kattı.

Good4Trust.org danışmanlığı, sahibinden.com’un İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu projesi, Beymen El Dokumaları Projesi A&B’nin bu alandaki bilgi birikiminin ve tecrübesinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Doğal Hayatı Koruma Derneği ile başlayıp WWF ve Greenpeace ile devam eden danışmanlıkları A&B’yi bir iklim aktivisti haline getirdi.

Garanti BBVA ve TURMEPA işbirliği ile müsilaja karşı geliştirdiğimiz Mavi Nefes Projesi A&B’nin bu konudaki en son ve somut çalışmasıdır.

Bu alanda yine TEMA, ÇEKÜL gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun kampanyasına destek veren A&B’nin geliştirdiği en somut proje NETAŞ Ormanı’dır.

Change.org için verilen destek çalışmaları, bu alanda açılan kampanyalar, toplumsal beklentiler, ihtiyaç duyulan destekler konusunda A&B’yi zenginleştiriyor, proje geliştirmesine kaynaklık ediyor. ÇYDD’ye kuruluşundan itibaren verilen gönüllü destek, Hrant Dink Vakfı kurucu yönetim kurulu üyeliği ise toplumun adaletsizlikler karşısındaki tepkilerine verilebilecek destekler konusuna referans oluyor.

Bu konu başlığı şimdilik A&B’nin çapını aşıyor ama gelecekte kim bilir?