Basın Odası

A&B İletişim, Clean Creatives Taahhüdünü imzalayarak iklim krizi inkarına ve fosil yakıt dezenformasyonuna karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu

A&B İletişim kuruluşundan itibaren (1974) sürekli geliştirdiği Etik İlkeleri çerçevesinde Clean Creatives taahhüdünü imzaladığını duyurdu. Böylece A&B, fosil yakıt şirketleri, ilgili meslek kuruluşu ve ticaret odaları veya fosil yakıt endüstrisiyle ilişkili paravan gruplar için Halkla İlişkiler ve Reklam çalışmalarına dahil olmayacağı taahhüdünde bulunan 500’den fazla yaratıcı kurum içinde yerini aldı.

Clean Creatives taahhüdü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektörünün fosil yakıtlarla ilgili çalışmalarını tekrar gözden geçirmelerini sağlamak amacıyla global ölçekte önde gelen ajansları, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getiren küresel bir hareket olarak dikkat çekiyor. Şeffaf, dürüst ve çevreye duyarlı bir iletişim yaklaşımı benimseyen A&B ise uzun yıllardır fosil yakıt üreten, pazarlayan veya taşeron hizmet veren şirketlere danışmanlık vermeyi tercih etmiyor ve sorumlu şirket anlayışıyla hareket etmeye özen gösteriyor.

A&B İletişim, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik eden markalarla çalışmayı tercih etme sorumluluğunun tamamen halkla ilişkiler ajanslarının ve uzmanlarının elinde olduğunu hatırlatarak, sektördeki tüm kurum ve kuruluşları Clean Creatives taahhüdünü imzalamaya davet ediyor. Bu davete ek olarak, sektör kuruluşlarına da fosil yakıt şirketlerinin faaliyetlerine karşı artan uluslararası ve toplumsal baskıya direnmelerine karşı çağrıda bulunuyor.

A&B’nin Etik İlkeleri
– Profesyonel ilişkilerde, “dostluk”, “şeffaflık”, “dürüstlük” ve “ sırdaşlığı” ön koşul kabul ederiz.
– Yasalara, toplum düzenine, sosyal ve kültürel değerlere, yaşam haklarına, ifade özgürlüğüne, çevreye duyarlıyız ve bunu çalışmalarımıza yansıtırız.
– Kamuoyunun ve devlet kurumlarının yanlış etkilenmesine yol açacak veya toplumca kabul edilmeyecek nitelikteki faaliyetlerin gizlenmesine yardım etmeyiz.
– Mesleğin özdenetim kurallarının geliştirilmesi ve bu kurallara uyulması gerektiğini savunur, bu yönde çaba gösteririz.
– Aynı sektörden benzer segmentteki birden fazla kuruluşa bilgi ve onayları olmadan stratejik iletişim hizmeti vermeyiz.
– Tütün ve tütün mamulleri üreticileriyle, bunları pazarlayan şirketlere hizmet etmeyiz.
– Siyasi partilerle çalışmaz, lobicilik faaliyetlerinde bulunmayız.
– “Yeşil yıkama”nın hiç bir türüne destek vermeyiz.
– Nükleer enerji, fosil yakıt üreten, pazarlayan veya taşeron hizmet veren şirketlere danışmanlık yapmayız.
– Medya mensuplarıyla ilişkilerde her zaman açık, doğru ve net iletişime önem veririz.
– Basın mensuplarının çalışma alanına ve çalışma biçimine müdahale sayılacak davranışlarda bulunmayız, bu tür davranışları onaylamayız.
– Medyaya, kaynağı belli, yanıltıcı olmayan ve haber değeri taşıyan bilgileri göndermeye özen gösteririz.
– Basın mensuplarının çalışma alanına ve çalışma biçimine müdahale sayılacak davranışlarda bulunmayız, bu tür davranışları onaylamayız.
– “Haber” ve “menfaat” ilişkisinin hiçbir türünü, hiçbir şekilde onaylamayız.
– Basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileri ile ilişkilerde, uluslararası etik standartların dışındaki uygulamaları onaylamaz ve uygulamayız.
– Sürdürülebilir iletişimin temelini, şeffaflık, gerçeklik ve kanıtlanmışlığın oluşturduğuna inanırız.
– Birleşmiş Milletler’in hazırladığı, dünyamızı dönüştürecek 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne uyma çalışmalarını destekleriz. Bu prensiplerin bilinmesi, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışırız.