Basın Odası

A&B İletişim, WEPs imzacıları arasındaki yerini aldı!

A&B İletişim kuruluşundan itibaren (1974) sürekli geliştirdiği Etik İlkeleri çerçevesinde Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olduğunu duyurdu.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için özel sektöre rehberlik ediyor. 7 temel prensipten oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

WEPs’in 7 temel prensibi aşağıda başlıklardan oluşuyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

A&B’nin Etik İlkeleri
-Profesyonel ilişkilerde, “dostluk”, “şeffaflık”, “dürüstlük” ve “ sırdaşlığı” ön koşul kabul ederiz.
-Yasalara, toplum düzenine, sosyal ve kültürel değerlere, yaşam haklarına, ifade özgürlüğüne, çevreye duyarlıyız ve bunu çalışmalarımıza yansıtırız.
-Kamuoyunun ve devlet kurumlarının yanlış etkilenmesine yol açacak veya toplumca kabul edilmeyecek nitelikteki faaliyetlerin gizlenmesine yardım etmeyiz.
-Mesleğin özdenetim kurallarının geliştirilmesi ve bu kurallara uyulması gerektiğini savunur, bu yönde çaba gösteririz.
-Aynı sektörden benzer segmentteki birden fazla kuruluşa bilgi ve onayları olmadan stratejik iletişim hizmeti vermeyiz.
-Tütün ve tütün mamulleri üreticileriyle, bunları pazarlayan şirketlere hizmet etmeyiz.
-Siyasi partilerle çalışmaz, lobicilik faaliyetlerinde bulunmayız.
-“Yeşil yıkama”nın hiç bir türüne destek vermeyiz.
-Nükleer enerji, fosil yakıt üreten, pazarlayan veya taşeron hizmet veren şirketlere danışmanlık yapmayız.
-Medya mensuplarıyla ilişkilerde her zaman açık, doğru ve net iletişime önem veririz.
-Basın mensuplarının çalışma alanına ve çalışma biçimine müdahale sayılacak davranışlarda bulunmayız, bu tür davranışları onaylamayız.
-Medyaya, kaynağı belli, yanıltıcı olmayan ve haber değeri taşıyan bilgileri göndermeye özen gösteririz.
-Basın mensuplarının çalışma alanına ve çalışma biçimine müdahale sayılacak davranışlarda bulunmayız, bu tür davranışları onaylamayız.
-“Haber” ve “menfaat” ilişkisinin hiçbir türünü, hiçbir şekilde onaylamayız.
-Basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileri ile ilişkilerde, uluslararası etik standartların dışındaki uygulamaları onaylamaz ve uygulamayız.
-Sürdürülebilir iletişimin temelini, şeffaflık, gerçeklik ve kanıtlanmışlığın oluşturduğuna inanırız.
-Birleşmiş Milletler’in hazırladığı, dünyamızı dönüştürecek 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne uyma çalışmalarını destekleriz. Bu prensiplerin bilinmesi, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışırız.