Basın Odası

“BİR GÜN CEO” PROGRAMI İŞ DÜNYASININ 4 NESLİNİ BİR ARAYA GETİRDİ…

Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme konusunda dünyanın önde gelen kurumlarından Odgers Berndtson’ın global olarak yürüttüğü “Bir Gün CEO” programı Türkiye’deki ikinci yılında, iş dünyasının 4 neslini ortak akla ve hologram deneyimine dayalı bir atölye çalışmasında bir araya getirdi. Bu atölye çalışmasında; önümüzdeki dönemde insani değerlerle hareket edebilmenin farklı nesillerden yeteneklerle iş birliği yaparak bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretebilmenin ve bunu yapabilmek için de teknolojiyi doğru kullanabilmenin performansta önemli ölçüde fark yaratacağına vurgu yapıldı.

Profil International’ın Nişantaşı’ndaki merkez ofisinde bir araya gelen katılımcılar teknoloji ile bütünleşen, estetik, yaratıcı, tasarıma ve insani değerlere odaklanan dijitalleşmiş dünyanın dijital yerlisi olarak tanımlanan Augmented Human kavramını yakından tanıdılar ve hologram deneyimiyle teknolojik gelişmelerin insan ve iş yaşamı üzerindeki etkisinin nasıl olacağını deneyimleme ve düşünme fırsatı elde ettiler.

Genç yetenekler değer katmayıyaratıcılık kadar önemsiyor

Atölye çalışmasının sonucunda elde edilen bilgilere göre yeni nesil yeteneklerin iş hayatından beklentileri oldukça yüksek. Kendilerini geliştirebileceklerini düşündükleri, kendilerini geleceğe hazırlayabileceklerine inandıkları firmaları tercih ediyorlar. Geleceğin lider adayları ayrıca, yaratıcı olduğu kadar anlamlı ve yararlı işler yapmak, bu sayede topluma, insanlığa değer katmak, sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak istiyorlar.

Geleceğin liderleri için kariyerlerinde başarılı olmak kadar, doğru insanlardan oluşan bir sosyal çevre ve işbirliği ortamı içinde taze bir bakış açısıyla konulara çözüm bulmak, bunun için sorumluluk almak ve bu sayede mutlu olmayı, mutlu etmeyi, çevrelerine de umut kaynağı olabilmeyi öğrenmek bir o kadar önemli. Genç yetenekler hiyerarşik olmayan, ekip çalışmasını destekleyen yapılarda daha verimli ve rahat çalışmaya yatkın olduklarını düşünürken şirketlerinin şeffaf, dürüst, güvenilir olması gerektiğine inanıyorlar.

Kurumlar gençlere güveniyor

Genç yetenekleri kurumlarının ihtiyaçlarına göre erken tespit edip ekiplerine katmak için çalışmalar gerçekleştiren yöneticiler kendilerini geleceğe daha hazır hissediyor. Bir Gün CEO programı kapsamında bilinçli bir kurgu ile yaratılan laboratuvar ortamı,  hiyerarşiden uzak bir şekilde genç yeteneklerle birlikte birinci elden kritik deneyim kazanma fırsatı yaratıyor. Global’de yapılan araştırmaların ortaya koyduğu üzere bu yaklaşımı benimseyen üst düzey yöneticiler edindikleri bu kritik deneyim ile performanslarına ivme kazandırma olasılığını arttırıyorlar. Öyle ki karmaşıklaşan müşteri, çalışan, hissedar beklentilerini daha doğru anlama ve dolayısıyla yönetme kabiliyetini geliştirmek ancak global en iyi uygulamaları takip etmenin yanı sıra farklı perspektiflerden beslenen yenilikçi uygulamaların devreye alınması ile söz konusu olabiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ve insan ömrünün uzamasıyla birlikte geleceğin dünyasında bir yaşam döngüsüne 3 iş hayatı sığdırılabileceği ön görüsünden hareketle; yeni nesil liderlerin öğrenme, öğrendiğini irdeleme ve öğrenmeyi öğrenme becerisini kazanması önemli hale geldiği konuşuldu. Bireysel boyutta bugünün ve yarının liderlerinin öğrenme çevikliği kritik rol oynarken, kurumlar tarafından farklı nesillerin bir arada üretken çalışabilmesi için doğru iklimin yaratılması ve bunu destekleyecek yeni nesil yeteneklerin kazanılması ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir rekabet avantajı ancak oluşabildiği vurgulandı. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve iş gücü piyasası verimliliğinin iyileştirilmesi için kurumların bu doğrultuda sektör bağımsız ortak çalışmalar yürütmesiyle başarının ancak mümkün olabileceği tartışıldı.

 

Odgers Berndtson Hakkında 
1965’te kurulan ve halen 29 ülkede 60+ ofisiyle dünyanın en başarılı kurumlarına uluslararası üst düzey yönetici araştırma/değerlendirme hizmetleri sağlayan Odgers Berndtson, bu kurumları yönetecek ve yönlendirecek olağanüstü yönetim yeteneklerinin seçilmesi ve geliştirilmesine odaklanmıştır.

Yerel pazar bilgisiyle uluslararası en iyi uygulama standartlarının eşsiz bir bileşimini sunan Odgers Berndtson Türkiye, kurulduğu 1998 yılından beri, Türkiye’de faaliyet gösteren ve önde gelen yerli/çokuluslu kuruluşlara CEO/Yönetim Kurulu Danışmanlık Hizmetleri, Üst Düzey Yönetici Araştırma, Değerlendirme ve Gelişim konularında başarıyla hizmet vermektedir.

Profil International
Profil International, 1991’den bu yana, Türkiye’de Stratejik Yetenek Yönetimi çözümlerini, kuruma özel tasarlayarak,  dijital platform ve doğrudan temaslı iletişim temeli üzerine inşa etmiş öncü İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlık şirketidir. Uluslararası en iyi uygulamalar ışığında potansiyel yeteneklerin erken tespit edilmesi, bilimsel araç ve metodolojilerle objektif olarak değerlendirilmesi, kurumların geleceğe hazırlanması sürecinde ihtiyaç duydukları yeteneklerin kazandırılması ve geliştirilmesi hizmetlerini stratejik olarak icra etmektedir. Profil International, güvenilir ve sorumluluk alan paydaşlar ve uluslararası ortakları ile, şeffaflığa ve bilgiye dayalı çalışmalar gerçekleştirmektedir.