Basın Odası

Garanti BBVA, 2022’nin ilk çeyreğinde TL kredi büyümesinde sektöre öncülük etti.

Garanti BBVA, 2022’nin ilk çeyreğinde TL kredi büyümesinde

sektöre öncülük etti.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde net kârı 8 milyar 262 milyon 614 bin TL, aktif büyüklüğü 953 milyar 347 milyon 155 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 712 milyar 12 milyon 529 bin TL oldu. Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %69’u mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı 2022 ilk çeyreğinde %12 büyüme ile 651 milyar 582 milyon 488 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %14,8*, özkaynak kârlılığı %37,5** , aktif kârlılığı ise %3,7** seviyelerinde gerçekleşti.
* BDDK’nın geçici önlemleri hariç
**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Global ve yerel ekonomide belirsizliklerin ve risklerin arttığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda hem Türkiye bankacılık sektörü hem de Garanti BBVA dayanıklılığını kanıtlamaya devam etti. Ekonominin sağlıklı bir zemin üzerinde büyümesi için finans sektörü çok kritik bir rol üstleniyor.”

“Türkiye ekonomisine sektörün üzerinde destek vererek çeyrek içinde TL kredilerimizi %17 büyüme ile 309 milyar TL’ye ulaştırdık. Hem TL hem de yabancı para kredilerde sektörden Pazar payı kazandığımız bir çeyrek oldu. Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde lider konumdayız*. Aynı zamanda toplam işyeri cirosu ve toplam kredi kartı cirosunda en yüksek Pazar payı bize ait. Sürdürülebilir büyümemizin gücünü etkin aktif-pasif yönetiminden ve sağlam sermaye yapımızdan alıyoruz. 2022’nin ilk çeyreğini oldukça güçlü bir finansal performans ve yarım milyonu aşan net müşteri artışı ile tamamladık.”

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojiye yaptığımız sürekli ve kesintisiz yatırımlarla, tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı, bütünleşik bir bankacılık platformu sunmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemeyi ve bunlara en kısa sürede cevap vermeyi hedefliyoruz. Her türlü iş süreçlerine entegre edilebilen yapay zeka ve makine öğrenmesi, müşterilerimiz için daha akıllı, farklılaşan ve kişiselleşen tecrübeler sunabilmemize imkan sağlıyor.

Garanti BBVA Mobil uygulamasında hayata geçirdiğimiz Finansal Sağlık kapsamında, müşterilerimizin finansal durumlarını daha iyi takip ederek beklenmedik durumlara karşı hazır olabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bugünü planlamanın yanı sıra, gelecek için birikim yapma kabiliyeti kazanarak finansal planlama yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara özel iç görüler sunuyoruz. Müşterilerimizin finansal sağlığını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan noktalarda öneri mekanizmaları geliştiriyor, başarıya ulaştıklarında da motivasyonlarını sürdürülebilir hale getirebilmeleri için yeni öneriler ve planlar oluşturuyoruz.

Finans sektörü olarak bireylere ve topluma sağlayabileceğimiz fayda, yalnızca müşterilerin finansal ihtiyaçları ve durumları ile de sınırlı değil. Sürdürülebilirlik uygulamalarının, sektörün en önemli değer yaratma mekanizmalarından biri olduğunu düşünüyorum. “Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz” mottomuzla, yenilikçi finansman modellerimizle ülkemizin yeşil dönüşümünde öncü bir rol üstleniyoruz. Bu konuda net hedeflerimiz ve taahhütlerimiz var.
2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında enerji sektöründe yalnızca yenilenebilir projeleri finanse ediyoruz. Geçtiğimiz yıl kömürü finanse etmeme kararı aldık ve 2040’a kadar portföyümüzdeki kömür riskini sıfırlayacağız. Üst üste 7. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alan Türkiye’den tek şirket olduk. Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini iş modellerimize entegre ediyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlıyoruz.

Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiyi değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarım ile birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

*31 Aralık 2021 BDDK finansallarına göre.

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
31.03.2022
Önceki Dönem
31.03.2021
Değişim %D
Toplam Aktifler  953,347,155  850,475,600 %12.1
Krediler*  566,148,088  492,589,718 %14.9
  -Canlı Krediler  548,041,373  475,285,220 %15.3
  -Takipteki Krediler  18,106,715  17,304,498 %4.6
Müşteri Mevduatları  651,582,488  580,376,196 %12.3
Özsermaye  96,965,406  80,300,855 %20.8
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir.
Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
31.03.2022
Önceki Dönem
31.03.2021
Değişim %D
Net Faiz Geliri  14,243,833  6,844,703 %108.1
Operasyonel Giderler  5,285,523  3,279,336 %61.2
  -Personel Giderleri  2,023,051  1,220,870 %65.7
  -Diğer Faaliyet Giderleri  3,262,472  2,058,466 %58.5
Net Ücret ve Komisyonlar  3,206,043  2,067,219 %55.1
Net Kâr  8,262,614  2,697,476 %206.3

Garanti BBVA’nın 31 Mart 2022 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

▪ Ortalama aktif kârlılığı %4 oldu.

▪ Ortalama özkaynak kârlılığı %38 seviyesinde gerçekleşti.

▪ Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 712 milyar 12 milyon 529 bin TL oldu.

▪ Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10,1, %10,5 ve %9,3 seviyesinde gerçekleşti.

▪ Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %12 büyüdü ve pazar payı %10,8 seviyesine geldi.

▪ Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %50’ye ulaştı.

▪ Sermaye yeterlilik oranı %12,2 olan yasal limitlerin üzerinde %14,83* seviyesinde gerçekleşti.

▪ Donuk alacak oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşti.

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç