Basın Odası

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bu yıl ‘’Sürdürülebilirlik İçin İletişim’’ Konuşulacak

Türkiye’de iletişim mesleğine kuramda ve uygulamada büyük katkıları olan Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen Mesleki Gelişim Sempozyumu 6. yılında

İletişim sektöründe 50 yıla yakındır hizmet veren A&B İletişim’in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına hayata geçirdiği sempozyumlar dizisinin altıncısı İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenecek.

8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyum; iletişim profesyonelleri ile akademik dünyayı yakınlaştırarak yenilikçi yaklaşımlar için ufuk açmayı ve mesleki eğitimi geliştirmeyi hedefliyor. Sempozyumun bu yılki odağı “Sürdürülebilirlik İçin İletişim”

Bu çerçevede sempozyum, iletişimin toplumsal dönüşümü yaratmak üzere eğitim, bilim, sivil toplum, medya, siyaset ve endüstri ekseninde sürdürülebilirlik adına üstlenebileceği liderlik rolünü ele almayı amaçlıyor. A&B İletişim, bu alanda çalışan araştırmacıları sempozyuma katkı sağlamaya davet ediyor.

Önemli tarihler
-Özet gönderimi için son tarih: 9 Eylül 2022
-Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 30 Eylül 2022
-Tam metinler için son gönderim tarihi: 3 Kasım 2022
-Sempozyum programının ilanı: 24 Kasım 2022
-Bildiri özetlerinin gönderimi;
Bildiri özetleri 300-500 sözcük arasında olmalı ve çalışmanın kapsamını, teorik çerçevesini, amacını, yöntemini ve mümkün olan durumlarda sonuçlarını içermelidir. Gönderilen özetler teorik katkı, araştırma niteliği, yazım kalitesi, özgün değer ve sempozyum teması ile uyum kriterleri göz önünde tutularak değerlendirilecektir.

Bildiri özetleri [email protected] adresine gönderilmelidir.

Sempozyum ile ilgili tüm detaylara http://konferans.ab-pr.com/ adresinden ulaşılabilir.

Prof. Dr. Alâeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyum Dizisi Hakkında:

Dizisinin ilki 2017 yılında 27 konuşmacı ve 450 dinleyicinin katılımıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapıldı ve “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” tartışıldı.

2018 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konulu 2 günlük etkinlikte ise 19 akademisyen, 1 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi, toplam 19 bildiri sundu.

Üçüncü etkinlik 2019 Nisan’ında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı. “Post Truth” ve “Halkla İlişkiler” ilişkisinin kültür, siyaset, yeni medya ve etik ekseninde tartışıldığı sempozyuma, 27 üniversiteden akademisyenler, 41 bildiri ile katıldı.

Dördüncü etkinlik 29-30 Nisan 2020’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Konferansta 19 akademisyen, iletişim eğitiminin geleceğiyle ilgili 13 bildiri sundu.

Beşinci etkinlik 24 Kasım 2021’de Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. 88 kişinin katıldığı sempozyumda toplam 10 adet bildiri sunuldu.