Basın Odası

PROF. DR. ALÂEDDİN ASNA ANISINA DÜZENLENEN KONFERANSTA HALKLA İLİŞKİLER’İN BİR “YARATICI ENDÜSTRİ” OLUP OLMADIĞI TARTIŞILDI.

Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen konferansın ikinci gününde iletişim, medya, ekonomi, sosyoloji, yaratıcı sanatlar ve sahne sanatları gibi alanlarda yaratıcı endüstrilere duyulan ihtiyaç gündeme getirildi. Özellikle halkla ilişkiler alanında gerek görülen evrilmenin yaratıcı endüstrilere verilecek önemle sağlanacağına dikkat çeken konuşmacılar, ezberbozan eğilimlerle eğitim sisteminin değişebileceğini vurguladı.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, İngiltere’de yapılan çalışmalarda halkla ilişkiler yöneticileri ve profesyonellerinin “yaratıcı meslek grupları” içinde yer aldığını söyleyerek, Türkiye’de de yaratıcı endüstriler perspektifinden halkla ilişkiler alanında mesleki yeterlilik ve yetkinliklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi’nden Dr. Erman Demir ise yaratıcı çalışma biçiminin gerektirdiği özgürlük ve özgünlük ile halkla ilişkilerin profesyonelleşme çabaları arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, halkla ilişkiler uzmanlarından beklenen yetkinliklerle bunların gerektirdiği özelliklerde istihdam arayışının önümüzdeki dönemde de süreceğini vurguladı.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, iletişim eğitiminin yaratıcılığı körüklemesi ve uygulamaya yaslanmasının şart olduğunu ancak YÖK’ün uygulamaya koyduğu kararlarla gittikçe sektörden ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştırıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Tolungüç, Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın da sürekli üzerinde durduğu gibi müfredatta hakim olan bölümleşme mantığının iletişim eğitimine uygun olmadığını, eğitimin bütünleştirilerek iletişimin eğitimin odağına alınması gerektiğini söyledi.

A&B İletişim’in 2015 yılında kaybettiği kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına, hocanın ilk halkla ilişkiler dersini verdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konferansında  19 akademisyen, 1 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi toplam 19 bildiri sundu. Bildirilerin tamamına ve konferansın video kayıtlarına, konferans.ab-pr.com adresinden ulaşılabilir.