Basın Odası

PROF. DR. ALÂEDDİN ASNA ANISINA DÜZENLENEN KONFERANSTA KONUŞAN PROF. DR. METİN KAZANCI, “ÜNİVERSİTELERİN ASLİ GÖREVİ, 2 – 3 YILDA BİR DERS PROGRAMLARINI YENİLEMEKTİR.” DEDİ.

Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı, Türkiye bağlamında halkla ilişkiler mesleğinin hak ettiği yere ulaşabilmesinin, yeni hayatın koşullarına uygun içeriklerle yeniden tasarlanmasına bağlı olduğunu söyledi. Bir iletişimcinin bilgi spekturumunun çok geniş olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kazancı, iletişim fakültelerinin bu konuyu dikkate alarak, ders programlarını 2- 3 yılda bir gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Konferansın Düzenleme Komitesi Başkanı ve İletişim Fakültesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melike Aktaş ise halkla ilişkiler mesleğinin, yeni iletişim ortamında içerik, kapsam ve boyut değiştirdiğini söyledi. Aktaş, mesleğin sadece kâr amaçlı girişimlerin değil, sivil toplum kuruluşları ve belirli amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiş grupların da hizmetinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Konferansta bir konuşma yapan A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekânın halkla ilişkiler mesleğini daha kapsamlı yapmaya imkân sağladığını belirtti. Mesleğin, onu vahşi kapitalizmin hizmetine sunan Edward Bernays ekolünden kurtarılarak, uzlaşma, toplum menfaati, çatışma çözümü ve empati kültürü eksenine oturtulması gerektiğini vurguladı. Asna, ürün iletişimi ve propaganda anlayışının egemenliği sonucunda değerini yitirmeye başlayan halkla ilişkiler mesleğinin, ancak bu yolla hak ettiği seviyeye tekrar ulaşabileceğine dikkat çekti.

A&B İletişim’in 2015 yılında kaybettiği kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına, hocanın ilk halkla ilişkiler dersini verdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konferansı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin www.youtube.com/user/filmilef adresindeki sayfasından canlı olarak izlenebiliyor. 19 akademisyen, 1 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisinin toplam 19 bildiri sunacağı konferans, yarın akşam sona erecek.