Basın Odası

SAHA DERNEĞİ’NDEN HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN’IN BERLİN’DE DÜZENLENEN SERGİSİNE ESER ÜRETİM DESTEĞİ

Çağdaş sanatı desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren SAHA DerneğiHera Büyüktaşçıyan’ın 29 Mart – 30 Haziran 2019’da ifa – Galerie Berlin’de düzenlenen “Neither on the Ground, nor in the Sky” başlıklı kişisel sergisine eser üretim desteği veriyor.

Göç, kültürel miras, aidiyet ve yer değiştirmenin anlamlarını şiirsel bir üslupla araştıran yeni eserlerlerden oluşan “Neither on the Ground, nor in the Sky”, Berlin’deki Bergama Müzesi’nde yer alan İskender Papağanı Mozaiği (160-150 BC) isimli yer mozaiğinden ilham alıyor. Eski ve kolonyel eserlerin köken ve mülkiyetleri akademi ve müze çevrelerinde tartışılırken, Büyüktaşçıyan eserlerinde kayıp, kimlik ve tarih gibi evrensel anlayışlara dokunarak izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa çıkararak bu kavramları genişletiyor.

Serginin ismi, Bergama kazı alanı çevresindeki, köprü üstüne inşa edilmiş, yer ve gök arasında asılı kalmış, adeta bir kuş gibi tünemiş evlerin yer aldığı bölgeye gönderme yapıyor. İskender papağanı motifi ise sergide yer alan bütün işlerde yankı buluyor. Papağan, bu güçlü ve görkemli şehrin, geçmişinin izlerini de içinde barındıran kalabalık bir kente dönüşümüne tanıklık ediyor. Bu bağlamda değişime tanıklık eden kuş, zaman ve mekân içinde, ne yerde ne gökte, ne geçmişte ne de şimdi, belirsiz bir zamanda bulunuyor.

Büyüktaşçıyan, video, heykel ve karışık teknik enstalasyon çalışmalarıyla “Neither on the Ground, nor in the Sky” başlıklı bu sergide doğrusal olmayan bir geçicilik ve belirsiz bir alan sunarak izleyiciyi tarihte bir yolculuğa çıkarıp günümüze geri döndürüyor.