Basın Odası

“TÜHİD ALÂEDDİN ASNA ÖDÜLÜ”, “BİR HAYAL BİR OYUN” PROJESİYLE ZORLU HOLDİNG’İN!

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında bu yıl üçüncü kez verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü“Bir Hayal Bir Oyun” projesiyle Zorlu Holding’in oldu. Yapılan değerlendirmede birinci olan Zorlu Holding, özel tasarlanmış ödülünü, 10 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenen törenle aldı.

“Bir Hayal Bir Oyun” çocukların kendi yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen bir proje. Bu güne kadar 1000’in üzerinde oyun ile 700 bin çocuğa ulaşan proje ile çocukların kurdukları hayalleri hayata geçirmelerini sağlayacak bir platform yaratılıyor. İlköğretim 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik çalışmalar süresince tiyatro en uygun platform olarak değerlendirilerek yarışmayı kazanan hikayeler oyunlaştırılıp sahneleniyor. Yetkililer, bu proje ile çocukların yaratıcılıklarını artırmayı, onları yazmaya özendirmeyi, yetenekleri keşfetmelerini sağlamayı ve özgüvenlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Jüri Üyesi ve A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, projenin geleceğe çocuklar üzerinden bir vaadi olduğuna dikkat çekerek, uzman kurumlarla işbirliğinin, proje isminde markanın kullanılmamasının, ulaştığı ve ulaşabileceği kitlelerin ölçülebilir olmasının değerlendirmede ön plana çıktığını söyledi. Kurumların temel sorumluluklarının çalışanlarına, paydaşlarına ve müşterilerine yönelik olduğunu belirten Asna, kurumların ürettikleri ve “kurumsal sorumluluk” olarak tanımlanan projelerde ise “gerçek anlamda adanmışlık” ve “yüksek özveri düzeyi”nin, projeye olan güvenilirliği sağladığına, bunun aksinin pazarlama faaliyetinden başka bir şey olmadığına dikkat çekti.

Türkiye’ye halkla ilişkileri bir disiplin ve meslek olarak kazandıran Alâeddin Asna’nın vizyonunu ve değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla konulan ödül, sorumluluk kavramını içselleştiren kurumları desteklemeyi hedefliyor.

“Alâeddin Asna Ödülü” özel jürisi; Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adım Adım Oluşumu Kurucusu Doç. Dr. Itır Erhart, Hayata Destek Derneği Kurucu Üyesi ve Direktör Sema Genel Karaosmanoğlu, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş ve A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna’dan oluştu.

Ödülün Kriterleri

  • Kurum tarafından gerçekleştirilen ve ödül kapsamında değerlendirmeye alınan projenin; bilançolarını açıklayan şeffaf bir sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşu, uluslararası kuruluş ve eğitim kurumlarından herhangi biriyle veya birlikteliğiyle gerçekleştirilmiş olması,
  • Kurumun projenin tüm süreçlerini kapsayan genel bir süreklilik sağlama stratejisinin olup olmadığı,
  • Kurumun, Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini yürütürken pazarlama kaygısından uzak, gerçek, hakiki, dürüst ve samimi olması,
  • Kurum yönetimi ve politikalarının değişmesi durumunda da projenin varlığını devam ettirmesini sağlayacak adımların atılmış olması,
  • Projenin, kurum çalışanları tarafından da içselleştirilerek hedefe ulaşması yönünde geliştirilmiş olması,
  • Projeden yararlananların, bu projeyi sahiplenme durumu,
  • Projeyle elde edilen sonuçların, finansal ve kurumsal destekler sona erdikten sonra da devam etmesi olasılığı,
  • Projenin kapsama alanı, geleceğe vaadi, bütüne yayılımı,
  • Projenin etkin ve ölçülebilir sonuçlarının olması,