Basın Odası

“TÜHİD ALÂEDDİN ASNA ÖDÜLÜ” “GELECEK TARIMDA” PROJESİYLE ANADOLU EFES’İN!

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında bu yıl dördüncü kez verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü“Gelecek Tarımda” projesiyle Anadolu Efesin oldu. Anadolu Efes, özel tasarlanmış birincilik ödülünü, 29 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenen törenle aldı.

“Gelecek Tarımda” projesiyle Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretimine sürdürülebilirlik yönünde katkıda bulunulması, gençlerin tarımsal istihdama katılımının artırılması hedefleniyor. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla buluşturan bu proje, çiftçi deneyim ve bilgi paylaşım paltformu ile de genç çiftçiler için bir fon programı oluşturuyor. Aslında 36 yıldır çeşitli projelerle tarıma destek verdiklerini,  tarımsal ar-ge çalışmaları ve çiftçi destek programları ile tarım alanında sürekli projeler geliştirip uyguladıklarını belirten Anadolu Efes yetkilileri, WWF Türkiye işbirliğinde “Tarımda Gelecek Var” ilkesinden hareketle 2018 yılından itibaren de bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtiyor.

Jüri Üyesi ve A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, dünyanın içinde bulunduğu koşular nedeniyle tarımın geleceğine yatırım yapılmasının son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Bu tür doğaya duyarlı projelerle ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasının önemine vurgu yapan Asna, farkındalığın artırılarak akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için kurumlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Kurumların temel sorumluluklarının çalışanlarına, paydaşlarına ve müşterilerine yönelik olduğunu belirten Asna, kurumların ürettikleri projelerde “gerçek anlamda adanmışlık” ve “yüksek özveri düzeyi”nin, projeye olan güvenilirliği sağladığına, bunun aksinin pazarlama faaliyetinden başka bir şey olmadığına dikkat çekti. Sibel Asna, “TÜHİD Alâeddin Asna Ödülü” ile bu çabaları gösteren kurumları yüreklendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’ye halkla ilişkileri bir disiplin ve meslek olarak kazandıran Alâeddin Asna’nın vizyonunu ve değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla konulan ödül, sorumluluk kavramını içselleştiren kurumları desteklemeyi hedefliyor.

“Alâeddin Asna Ödülü” özel jürisi; Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adım Adım Oluşumu Kurucusu Doç. Dr. Itır Erhart, Hayata Destek Derneği Kurucu Üyesi ve Direktör Sema Genel Karaosmanoğlu, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş ve A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna’dan oluştu.

Ödülün Kriterleri

 • Kurum tarafından gerçekleştirilen ve ödül kapsamında değerlendirmeye alınan projenin; bilançolarını açıklayan şeffaf bir sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşu, uluslararası kuruluş ve eğitim kurumlarından herhangi biriyle veya birlikteliğiyle gerçekleştirilmiş olması,
 • Kurumun projenin tüm süreçlerini kapsayan genel bir süreklilik sağlama stratejisinin olup olmadığı,
 • Kurumun, Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini yürütürken pazarlama kaygısından uzak, gerçek, hakiki, dürüst ve samimi olması,
 • Kurum yönetimi ve politikalarının değişmesi durumunda da projenin varlığını devam ettirmesini sağlayacak adımların atılmış olması,
 • Projenin, kurum çalışanları tarafından da içselleştirilerek hedefe ulaşması yönünde geliştirilmiş olması,
 • Projeden yararlananların, bu projeyi sahiplenme durumu,
 • Projeyle elde edilen sonuçların, finansal ve kurumsal destekler sona erdikten sonra da devam etmesi olasılığı,
 • Projenin kapsama alanı, geleceğe vaadi, bütüne yayılımı,
 • Projenin etkin ve ölçülebilir sonuçlarının olması,

 

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü’nü  Bu Güne Kadar Kazanan Projeler ve Kuruluşlar

 • 2016 / Arkas Sanat Merkezi Projesi – Arkas Holding
 • 2017 / Paramı Yönetebiliyorum Projesi – Visa
 • 2018 / Bir Hayal Bir Oyun Projesi – Zorlu Holding
 • 2019 / Gelecek Tarımda Projesi – Anadolu Efes

 

Ödül Hakkında
Grafik Tasarımcı Bülent Erkmen’in “Bir insan hayatına ivme kazandıran, onu yükselten, yücelten kırılma noktaları üstüne üç boyutlu bir deneme.” cümlesiyle tanımladığı ve menge ağacından hazırlanan ödül heykeli, özgün eserleriyle tanınan Urart El Sanatları tarafından üretildi.