Blog

Kurumların ve bireylerin en öncelikli sorumluluğu sürdürülebilirlik!

Kurumların ve bireylerin en öncelikli sorumluluğu sürdürülebilirlik!

Küresel iklim değişimine bağlı olarak gezegenimizdeki yaşamın geleceğinin çok ciddi tehdit altında olduğunu biliyoruz. O nedenle A&B olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının tüm kurum ve bireylerin en önemli ve öncelikli sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, bu sayımızda EKAD’ın projesiyle ilgili ayrıntılara daha geniş yer ayırmak, farkındalığa katkıda bulunmak istedik. Giderek daha kırılgan olan yaşamımızda her şeyin birbirine bağlı olduğunu gösteren bilgilerin ilginizi çekeceğini umuyoruz.

 

EKAD soruyor: Bunları biliyor musunuz?

 

 • Biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenlerin kurduğu EKAD, koruma altındaki türlerin yuvalama alanları ve yavrular için tehdit oluşturan unsurlarla mücadele ediyor.
 • Deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki yuvalama alanlarının büyük çoğunluğu, Türkiye kıyılarında bulunuyor.
 • Yavruların yumurtlama yaşına gelmesi 15-20 yıl aldığından, sağlıklı büyüme koşullarının yaratılması, Akdeniz’in ekolojik yaşamına önemli katkı sağlıyor.
 • Koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının ortalama ömrü 60 yıl, 15-20 yaşında ergenliğe ulaşıyorlar.
 • Yaşamlarının çoğu denizde geçiyor ve yalnızca dişiler yumurtlamak için doğdukları kumsala geri dönüp sahile çıkıyor.
 • Beslenme ve kışlama alanlarına gitmek için çok uzun mesafelere göç ettiklerinden, ortalama üç yılda bir yuvalıyorlar.
 • Her dişi, ömrü boyunca yaklaşık 40 kadar yuva yapıp 3.200 yumurta bırakıyor.
 • Her yıl ortalama 400 ergin dişi kaplumbağa yumurtlamak için sahile çıkıyor. 1999’da bu sayı 150 iken şimdi 600’lere ulaştı.
 • 1999’da yaklaşık 500 yuva varken geçtiğimiz yıl yuva sayısı 2.500’e ulaştı.
 • Bugüne kadar Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon yumurta korumaya alındı. 800 bin yavru ise denizle buluşturuldu.
 • Bu zamana kadar yaklaşık 2.000 gönüllü kampta görev aldı. Bunların 200’ü yurtdışındaki üniversitelerden katıldı.
 • Arazi çalışmaları 29,5 km’lik kumsalda yapılıyor. Her gün bu kumsal taranarak, sayımlar yapılıyor.
 • Bu çalışma için her gönüllü günde ortalama 10 km yürüyor.

 

Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin Kampları Hakkında Bilgi

Proje Hakkında

 Belek bölgesi, Akdeniz’deki bilinen en yoğun Caretta caretta yuvalama alanı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bölgenin aynı zamanda hızla gelişen bir turizm merkezi olması, yuvalayan kaplumbağalar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Bu nedenle, koruma çalışmalarının uygulanabilir ve sürdürülebilir şekilde tasarlandığından emin olunması gerekiyor.

Belek sahillerindeki yavruların denize ulaşma başarısı, yaklaşık %40. Hayatta kalanların oranı ise binde 1. Yavruların çoğu, doğal ya da insan kaynaklı nedenler yüzünden denize ulaşmayı başaramıyor.

Doğal sebepler, genellikle diğer hayvanlara yem olma ve yuvaların gelgit nedeniyle yükselen suların altında kalmasıyla sınırlı. İnsan kaynaklı nedenler arasında ise sahilde araç, gölgelik, şemsiye, şezlong ve yapay ışık kullanımı gibi birçok etken var.

Sahil şeridinin özellikle turizm tesislerine tahsis edilen kısımları, yoğun insan kullanımına maruz kalıyor ve deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için kullandıkları “yuvalama bölgesi” ile kesişiyor.

Bu bölgede kullanılan gölgelik, şemsiye ve şezlonglar fiziksel olarak ergin kaplumbağaları

etkileyebildiği gibi, altlarında ya da çevrelerinde bulunan yumurtaların doğal gelişim döngüsüne de müdahale ediyor. Dahası, yapay ışık kaynakları yavruların deniz dışındaki yönlere gitmesine neden olarak, ölüm oranını artırıyor. Gerekli düzenlemelerin bu tesislerle işbirliği içinde planlanması ve uygulanması önem taşıyor. Projede beklenen başarıya ulaşmak, bölgedeki deniz kaplumbağası sayısını güvence altına alacağı gibi, benzer tehditlerle karşı karşıya olan yuvalama sahilleri için de bir örnek çalışma modeli oluşturuyor.