Blog

Sibel Asna İLEDAK’ın “Program Değerlendiricisi” oldu

Sibel Asna

5. İLAD – İLEDAK Eğitimci ve Değerlendirici Çalıştayı’na katılan Sibel Asna, Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinin, şart olduğunu, sektörün gelişmekte olan iletişim teknolojilerini bilen, daha kaliteli eğitim almış ve daha nitelikli iletişimcilere şiddetle ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Teori ve pratiğin birleştirilmesi adına özel sektör ve üniversite arasındaki bağları güçlendirmenin gereğine de dikkat çeken Asna, sektörün ihtiyaç ve beklentilerini akademi nezdinde gündeme getirmeyi bir görev bildiğini ve bu amaçla İLAD’ın çalışmalarının destekçisi olduğunu söyledi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından geçtiğimiz Ocak ayında akreditasyon yapmak üzere yetkilendirildiğini belirten Asna, İLAD’ın bu amaçla İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nu ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak hayata geçirdiğini söyledi. Sibel Asna, İLEDAK’ın amacını, yükseköğretim iletişim programlarını lisans düzeyinde değerlendirmek, “iletişim eğitim programları” için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olarak özetledi.

Başvuruda bulunan Fakültelerin eğitim programları, İLEDAK tarafından önceden tanımlanan ve ilan edilen ölçütler açısından değerlendirilecek. “İLEDAK Program Değerlendiricileri” tarafından yapılacak çalışma sonucunda bu ölçütlere uygun olduğunu kanıtlayan programlara akreditasyon verilecek.