Blog

Z Kuşağı Umudunu Yeniden Nasıl Kazanacak?Z Kuşağı Umudunu Yeniden Nasıl Kazanacak?

Z Kuşağı, 2000’li yıllarda doğan genç nesili tanımlayan bir ifade. Bu kuşak ebeveynleri ve kendilerinden önceki kuşaklar ile karşılaştırıldığında teknolojinin getirdiği hızlı değişimlerin merkezinde büyüyen bir nesil. Bu nesil küresel ekonomik belirsizlikler, dijital yabancılaşma ve iklim krizi gibi sorunlar nedeniyle zaman zaman umutsuzluğa kapılabiliyor. Bu kuşağın Türkiye’deki temsilcilerinin  umutsuzluk kaynaklarını özetleyen yeni bir rapor Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı onuruna Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliğiyle yayınlandı. Araştırmadan elde edilen bulgular, gençlerin kentlileştiğini ve eğitim düzeylerinin arttığını, ancak geleceğe dair karamsarlıklarının sürdüğünü ortaya koyuyor. İşsizlik oranının yüksek olması ve her beş gençten birinin “ne işte ne okulda” olması bu karamsarlığın temel sebeplerinden biri. Raporun başlıca bulgularından yola çıkarak gençlerin umudunu yeniden kazanması ve geleceğe daha güvenle bakabilmesi için izlenebilecek bazı stratejiler var.

1. Eğitimin Gücünü Kullanmak

Araştırma, gençlerin Türkiye genelinden daha eğitimli olduğunu gösteriyor. Lise ve üniversite mezunlarının oranı, gençler arasında Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu durum, gençlerin daha iyi eğitim fırsatlarına erişimi olduğunu gösteriyor. Eğitim, gençlerin umudunu kazanmasında kilit rol oynuyor. Ancak mevcut eğitim sistemi gençlerin beklentilerini karşılamıyor. Eğitimde kalite ve çağdaşlık seviyesinin yükseltilmesi, gençlerin umutlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir.

2. İstihdam Olanaklarının Artırılması

Gençler arasında işsizlik oranı, Türkiye ortalamasının yaklaşık 1,5 katı. Her beş gençten biri “ne işte ne okulda” durumda. Bu, gençlerin geleceğe dair karamsar olmalarının en önemli sebeplerinden biri. Gençlere yönelik iş imkanlarının artırılması, onların kendilerine ve geleceklerine olan güvenlerini pekiştirecektir. Girişimcilik programları ve staj imkanlarının artırılması da gençlere önemli fırsatlar sunabilir.

3. Toplumsal Katılım ve Aktivizm

Gençlerin büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanıcısı ve bu mecraları etkin bir şekilde kullanıyor. Gençlerin, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla toplumsal konulara katılımı teşvik edilmelidir. İklim değişikliği, insan hakları ve eşitlik gibi konularda aktivizm, gençlere hem kendilerini ifade etme hem de topluma katkıda bulunma imkanı verir. Bu, onların dijital tüketiciler olmaları yerine, etkileşimli ve üretken bireyler olarak umutlarını yeniden kazanmasına katkı sağlayabilir.

4. Psikolojik Destek ve Danışmanlık

Araştırma, gençlerin gelecekleri konusunda karamsar olduklarını ve mental sağlık sorunlarının yaygın olduğunu gösteriyor. Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gençlerin duygusal ve mental sağlığını korumalarına yardımcı olabilir. Destekleyici bir çevre, gençlerin umudunu artırır ve geleceğe daha olumlu bakmalarını sağlar.

5. Rol Modeller ve İlham Kaynakları

Gençler, kendilerine ilham verecek ve onlara yol gösterecek rol modellere ihtiyaç duyar. Başarılı girişimciler, sanatçılar, bilim insanları ve aktivistler, gençlere umut aşılayabilir. Bu rol modeller, zorlukların üstesinden nasıl gelineceği konusunda örnek teşkil eder ve gençlere ilham verir. Araştırma gençler için Atatürk’ün bir lider olarak önemli bir rol model olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

6. Yurtdışı Fırsatları ve Kültürel Değişim

Araştırmaya göre gençlerin %56’sı yurtdışında yaşamak istiyor. Bu, gençlerin farklı kültürleri deneyimleme ve kendilerini geliştirme isteğini gösteriyor. Gençlere yurtdışı eğitim ve iş imkanları sunulması, onların dünya görüşlerini genişletir ve geleceğe dair umutlarını artırır. Aynı zamanda, kültürel değişim programları, gençlerin farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olabilir.

Gençlerin umudunu kazanması, ancak onların eğitim, istihdam, toplumsal katılım ve ruhsal sağlık gibi alanlarda desteklenmesiyle mümkün görünüyor. Bu paha biçilmez destek, gençlerin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayarak onların Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında daha güçlü ve umut dolu bir nesil olarak yetiştirmesini sağlayabilir. Hisar Okulları ve KONDA’nın araştırması, bu alandaki ihtiyaçları ve fırsatları açıkça ortaya koyarak, gençlerin umudunu kazanması için atılması gereken adımları belirlemekte önemli bir rehber niteliğinde. Araştırmanın tamamına erişmek için LİNK

Yazar: Merve Kutun